กำลังมองหางาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคารโรงงานIndorama Polyester Industries PCL

สถานที่ทำงาน: Lop Buri (ลพบุรี)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 11/10/2021
หมดเขตส่ง: 11/11/2021

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้าภายในอาคารโรงงาน
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี , ท่าวุ้ง
เงินเดือน(บาท) : ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1
ประสบการณ์ : 0-3 ปี

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
1. มีวุฒิการศึกษาในระดับปวสขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้าหรืออิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1
3. มีประสบการณ์ในการทํางานกับโรงงานสิ่งทอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :
บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี โบนัสประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10 ปี และ 20 ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประโยชน์

สวัสดิการ :
บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี โบนัสประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10 ปี และ 20 ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

วิรัตน์ จันทร์สืบสาย รองประธานฝ่ายบริหารงานบุคคล Tel : 036-489-116, 164,165 ต่อ 225, 213 หรือ 089-6

Indorama Polyester Industries PCL

แนะนำ บริษัท

  • หัวหน้าบัญชี

    Lop Buri (ลพบุรี)เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสพการณ์ในการทํางาน

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าภายในอาคารโรงงาน ได้รับคัดเลือกจาก Indorama Polyester Industries PCL บริษัท ที่ Lop Buri (ลพบุรี) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท ช่างไฟฟ้าภายในอาคารโรงงาน หรือ Indorama Polyester Industries PCL ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888