กำลังมองหางาน

ฝ่ายจัดซื้อ เพศหญิง อายุ 20-35 ปืBAT Lighting Co., Ltd.

สถานที่ทำงาน: Chon Buri (ชลบุรี)
เงินเดือน: 15,000บาท (ช่วงทดลองงาน),20,000บาท (ผ่านทดลองงาน)
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 21/11/2020
หมดเขตส่ง: 21/12/2020
BAT Lighting Co.,Ltd. เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Zhejiang NCV Lamps Co.,Ltd. จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งบริษัท Zhejiang NCV Lamps Co.,Ltd. มีสินค้าประเภทหลอดไฟประหยัดพลังงานมากมาย มีประสบการณ์ด้านการผลิตและจําหน่ายหลอดไฟ LED เป็นผู้นําด้านการวิจัยและพัฒนาทางเทคนิค มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าที่มีเสถียรภาพ มีชื่อเสียงในตลาดโลก และมีคู่ค้าหลักได้แก่ Signify、Feit、Toshiba、GE、Ledvance、NVC ธุรกิจหลักและขอบเขตธุรกิจของ BAT Lighting Co.,Ltd คือ การผลิตและการจัดจําหน่ายหลอดไฟ LEDและหลอดไฟทั่วไป การวิจัยทางเทคนิคและการพัฒนาอุปกรณ์ติดตั้งหลอดไฟ ตลอดจนการนําเข้าและส่งออก สถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 42/3 หมู่ 8 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมWHA ชลบุรี 1 ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 กม. และอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 25 กม. ซึ่งเป็นท่าเรือน้ําลึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 23,000 ตรม. จํานวนพนักงานประมาณ 200 คน บริษัทฯ ดําเนินการตามนโยบาย "One Belt One Road" ของประเทศจีนอย่างเคร่งครัด ใช้ประโยชน์จากแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงสะสมมานาน ข้อได้เปรียบทางเทคนิค คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน และของช่องทางการจําหน่ายที่มีเสถียรภาพ เพื่อ "สร้างธุรกิจด้วยคุณภาพ"และ "ประสบความสําเร็จด้วยนวัตกรรมใหม่"ซึ่งเป็นนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ สําหรับการสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยนั้น เพื่อเป็นการสํารวจตลาดใหม่ และความพยายามในการสร้างบริษัทฯ ให้เป็นแหล่งผลิตหลอดไฟชั้นนําในต่างประเทศ
สวัสดิการ
สวัสดิการ 1.ค่าอาหารกลางวัน 40 บาท/วัน 2.ค่าเดินทาง 45 บาท/วัน 3.เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน 4.ค่าอาหารโอที 40 บาท/ วัน 5.ค่ากะดึก 80 บาท/วัน 6.ประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด 7.ทํางานครบ 1 ปี มีพักร้อน 6 วัน 8.มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 ปี มี 13 วัน
ติดต่อ
คุณญาณี แซ่เถง
BAT Lighting Co., Ltd.
เลขที่ 42/3 หมู่ 8 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 062-508-0938
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางมาทํางานเองได้
แผนที่ออนไลน์
ใช้งานแผนที่
Tags :
หางาน
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
จัดซื้อ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
ไฟฟ้า

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

BAT Lighting Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

BAT Lighting Co., Ltd. งาน

สามารถเดินทางมาทํางานเองได้

ตำแหน่ง ฝ่ายจัดซื้อ เพศหญิง อายุ 20-35 ปื ได้รับคัดเลือกจาก BAT Lighting Co., Ltd. บริษัท ที่ Chon Buri (ชลบุรี) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ 15,000บาท (ช่วงทดลองงาน),20,000บาท (ผ่านทดลองงาน) โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท ฝ่ายจัดซื้อ เพศหญิง อายุ 20-35 ปื หรือ BAT Lighting Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

BAT Lighting Co., Ltd. งาน

สามารถเดินทางมาทํางานเองได้

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888