กำลังมองหางาน

รับสมัคร Java Developer (spring framework)WiseSoft

เงินเดือน: ฿20,000-฿25,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 27/09/2021
หมดเขตส่ง: 27/10/2021
คุณสมบัติ (Qualification) 
· ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
· มีประสบการณ์3-7 ปี ขึ้นไป ด้าน Spring Framework  
· มีประสบการณ์ 3-7 ปี ขึ้นไป ด้าน Angular Framework  
· มีความรู้และประสบการณ์อย่างต่ํา 1-3 ปีและสามารถพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่** 
 หน้าที่และความรับผิด (Responsibility) 
1. สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า มีความรู้ในการพัฒนาระบบ Java , Html , Javascript, Typescript, Spring Framework หรือ Spring boot, มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและ SQL , ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Angular รับพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม เครื่องสําหรับเขียนโปรแกรมเช่น Eclipse, VS Code, IntelliJ
เครื่องมือสําหรับDatabase เช่น SQL Developer, DB Visualizer  
2. พัฒนา Unit tests เพื่อวิเคราะห์และปรับแต่งชุดทดสอบให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
3. สามารถทําความเข้าใจ business requirement สําหรับการพัฒนาโปรแกรมได้ 
4. สามารถทํางานได้ตามแผนการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามกําหนดระยะเวลา 
5. สามารถสรุปผลการทํางานและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

WiseSoft

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง รับสมัคร Java Developer (spring framework) ได้รับคัดเลือกจาก WiseSoft บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿25,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท รับสมัคร Java Developer (Spring Framework) หรือ WiseSoft ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888