กำลังมองหางาน

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท หนองคายฟาร์ม จํากัด

สถานที่ทำงาน: Nong Khai (หนองคาย)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) เริ่มต้นที่ 35,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 07/09/2022
หมดเขตส่ง: 05/10/2022

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
สถานที่ปฏิบัติงาน : หนองคาย , ท่าบ่อ
เงินเดือน(บาท) : เริ่มต้นที่ 35,000
ประสบการณ์ : ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 8 ปี และด้านบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, บัญชีการเงินและการธนาคาร
- เชี่ยวชาญระบบ บัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บัญชีทั่วไป, วางระบบโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป
- มีประสบการณ์การทํางานด้าน บัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี
- มีประสบการณ์การบริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้าน อุตสาหกรรมอาหาร หรือเครื่องดื่ม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นําและสามารถทํางานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกบริษัท
สวัสดิการ :
- มีบ้านพักอาศัยให้
- ประกันสังคม
- วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย

ประโยชน์

สวัสดิการ :
- มีบ้านพักอาศัยให้
- ประกันสังคม
- วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

วิฑูรย์ คําพิฑูรย์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง Tel : [Protected Info]Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

บริษัท หนองคายฟาร์ม จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท หนองคายฟาร์ม จํากัด งาน

เลขที่ 9 หมู่ที่ 11 ตําบลค่ายบกหวาน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท หนองคายฟาร์ม จํากัด บริษัท ที่ Nong Khai (หนองคาย) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) เริ่มต้นที่ 35,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือ บริษัท หนองคายฟาร์ม จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท หนองคายฟาร์ม จํากัด งาน

เลขที่ 9 หมู่ที่ 11 ตําบลค่ายบกหวาน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888