กำลังมองหางาน

เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารแผนก ประกันคุณภาพIndorama Polyester Industries PCL

สถานที่ทำงาน: Lop Buri (ลพบุรี)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ค่าจ้างขั้นต่ําตามกฏหมายแรงงาน
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 26/10/2023
หมดเขตส่ง: 26/11/2023

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารแผนกประกันคุณภาพ
อัตราที่รับ : 2 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : วิศวกรการผลิต สายงานการผลิต ควบคุม - ประกันคุณภาพ โรงงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี , ท่าวุ้ง
เงินเดือน(บาท) : ค่าจ้างขั้นต่ําตามกฏหมายแรงงาน

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
1. เพศ หญิง อายุ21-35 ปี
2. มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป-ปริญาตรี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS. Office : Ms.Word , Ms.Excel , Powerpoint และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความกะตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานเพื่อความเข้าใจในข้อมูลผลิตภัณฑ์ธุรกิจสิ่งทอ และมีแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุวัตุประสงค์
7. มีสุขภาพแข็งแรงและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
สวัสดิการ :
บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และ ความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือ ค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10ปี และ20ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประโยชน์

สวัสดิการ :
บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และ ความจําเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจําปี ชุดทํางาน อุปกรณ์การทํางาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือ ค่าทําศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทํางานสม่ําเสมอ รางวัลทํางานครบ 10ปี และ20ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

วิรัตน์ จันทร์สืบสาย รองประธานฝ่ายบริหารงานบุคคล Tel : 036-489-116, 164,165 ต่อ 217 225, Fax : 036-

Indorama Polyester Industries PCL

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารแผนก ประกันคุณภาพ ได้รับคัดเลือกจาก Indorama Polyester Industries PCL บริษัท ที่ Lop Buri (ลพบุรี) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ค่าจ้างขั้นต่ําตามกฏหมายแรงงาน โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารแผนกประกันคุณภาพ หรือ Indorama Polyester Industries PCL ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888