กำลังมองหางาน

เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานแพทย์ (ปรจําโรงพยาบาลศรีระยอง)บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด

สถานที่ทำงาน: Rayong (ระยอง)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้าง
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 08/09/2022
หมดเขตส่ง: 08/10/2022

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานแพทย์ (ปรจําโรงพยาบาลศรีระยอง)
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : ธุรการ จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้าง
ประสบการณ์ : 0-3

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
- จบปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เช่น Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน คล่องแคล่ว ว่องไว
- มีทักษะการสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี
- สามารถทํางาน Multifuction ได้
- สามารถปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีระยอง
สวัสดิการ :
1. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
2. เงินช่วยเหลือค่า Uniform ทุกปี
3. เบี้ยประกันสังคม
4. โบนัสประจําปี (ขึ้นอยุ่กับผลประกอบการของโรงพยาบาล)
5. หอพักราคาพนักงาน

ประโยชน์

สวัสดิการ :
1. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
2. เงินช่วยเหลือค่า Uniform ทุกปี
3. เบี้ยประกันสังคม
4. โบนัสประจําปี (ขึ้นอยุ่กับผลประกอบการของโรงพยาบาล)
5. หอพักราคาพนักงาน

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ศศิธร แก้วไสพร เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล Tel : [Protected Info]Fax : [Protected Info]Email : เลื่อนเพื่อดู

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด งาน

8 หมู่ที่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิต ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานแพทย์ (ปรจําโรงพยาบาลศรีระยอง) ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด บริษัท ที่ Rayong (ระยอง) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้าง โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานแพทย์ (ปรจําโรงพยาบาลศรีระยอง) หรือ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด งาน

8 หมู่ที่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิต ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888