กำลังมองหางาน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สาขาอุบลราชธานี ไม่ต้องมีประสบการณ์ /รับนักศึกษาฝึกงาน พร้อมมีรายได้ระหว่างฝึกงานบริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานซ จํากัด

สถานที่ทำงาน: Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี)
เงินเดือน: ตามตกลง
แบบฟอร์ม: นักศึกษาฝึกงาน
วันที่ส่ง: 21/11/2020
หมดเขตส่ง: 21/12/2020

สิ่งที่ต้องการในงาน

Bonus ประจําปี + เงินรางวัลพิเศษ + ท่องเที่ยวประจําปี

ประโยชน์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. อายุ 20 ปี - 35 ปี ไม่จํากัดเพศ
2. วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ปวช ขึ้นไป ไม่จํากัดสาขาอาชีพ
3. ไม่ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการขาย หรือให้บริการลูกค้า เพราะเรามีสอนงานให้ก่อนเริ่มงานจริง
4. มีใจรักด้านการให้บริการ เเละมีทักษะในการโน้มน้าวลูกค้าได้ดี เเละพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
5. เป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนทั้งในการทํางานเเละดําเนินชีวิต
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เเละเป็นคนคิดบวกในการดําเนินชีวิต
7. กล้าท้าทายความสามารถตัวเอง เพราะรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ไม่มีขีดจํากัด
8. ทางบริษัท ยินดีรับ น้องนักศึกษาฝึกงาน พร้อมให้ผลตอบเเทนระหว่างการฝึกงานด้วย
9. มีความรับผิดชอบสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และอยู่ในระเบียบของบริษัทได้
10. สามารถรับเเรงกดดันในการทํางานได้

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ติดต่อ คุณวารุณี

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานซ จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานซ จํากัด งาน

สํานักงานใหญ่ 50/8-9 อาคารเมทัลเลี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 7 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สาขาอุบลราชธานี ไม่ต้องมีประสบการณ์ /รับนักศึกษาฝึกงาน พร้อมมีรายได้ระหว่างฝึกงาน ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานซ จํากัด บริษัท ที่ Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สาขาอุบลราชธานี ไม่ต้องมีประสบการณ์ /รับนักศึกษาฝึกงาน พร้อมมีรายได้ระหว่างฝึกงาน หรือ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานซ จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานซ จํากัด งาน

สํานักงานใหญ่ 50/8-9 อาคารเมทัลเลี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 7 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888