กำลังมองหางาน

เลขานุการบริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด

สถานที่ทำงาน: Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Min Buri
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามตกลง
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 08/10/2021
หมดเขตส่ง: 08/11/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : เลขานุการ
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : เลขานุการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : 1-2

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
- เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น MS-Word, Excel, Power Point, Google Drive
- สามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกภาพที่ดี (Good Personality) ทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอก
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (Good Relationship) กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน
- มีการติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communication) ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
ต้องใช้ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- มีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้วยความขยัน อดทน มีใจรักในงานเลขานุการ
และมุ่งมั่น ปฏิบัติงานได้หลากหลาย ด้วยความรอบรู้ ผลงานสําเร็จเรียบร้อย
- มีความคล่องแคล่วในการทํางาน
- มีความยืดหยุ่นในการทํางาน
- บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
- มีความทันสมัย ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้อุกรณ์สํานักงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ :
- ยูนิฟอร์ม
- ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน
- วันหยุดประจําสัปดาห์ 4 วัน/เดือน
- เบี้ยเลี้ยง(กรณีออกนอกสถานที่)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม (ผ่านทดลองงาน)
- ประกันโควิด (อายุงานครบ 30 วัน)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16วันต่อปี
- พักร้อน (อายุงาน1ปีขึ้นไป)
- โบนัสประจําปี
- โอกาสเพิ่มความรู้/ฝึกอบรมนอกสถานที
- โอกาสเลื่อนตําแหน่ง (หากขยัน มีความรัยผิดชอบ ทํางานดีและมีความเป็นผู้นําสูง)

ประโยชน์

สวัสดิการ :
- ยูนิฟอร์ม
- ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน
- วันหยุดประจําสัปดาห์ 4 วัน/เดือน
- เบี้ยเลี้ยง(กรณีออกนอกสถานที่)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม (ผ่านทดลองงาน)
- ประกันโควิด (อายุงานครบ 30 วัน)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16วันต่อปี
- พักร้อน (อายุงาน1ปีขึ้นไป)
- โบนัสประจําปี
- โอกาสเพิ่มความรู้/ฝึกอบรมนอกสถานที
- โอกาสเลื่อนตําแหน่ง (หากขยัน มีความรัยผิดชอบ ทํางานดีและมีความเป็นผู้นําสูง)

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

นันทพร ชื่นวารี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tel : 061-1767788,098-4164416 Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมล

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด งาน

6/5 ม.3 ต.บ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

  • เลขานุการ

    บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด

    Rayong (ระยอง)เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างองค์กร


ตำแหน่ง เลขานุการ ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด บริษัท ที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Min Buri Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ตามตกลง โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท เลขานุการ หรือ บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด งาน

6/5 ม.3 ต.บ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888