กำลังมองหางาน

รับสมัคร Software TesterWise Soft Company Limited

เงินเดือน: ฿30,000-฿35,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 24/06/2021
หมดเขตส่ง: 24/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


คุณสมบัติ (Qualification) 
· ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
· ชาย/หญิง มีอายุ 21-25 ปีขึ้นไป 
· มีประสบการณ์ 0-3 ปี 
· มีประสบการณ์ด้าน Full Stack (JAVA) , FrontEnd angular , Backend JAVA 
**ยินดีรับเด็กจบใหม่** 
 
หน้าที่และความรับผิด (Responsibility)
1. สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า มีความรู้ในการพัฒนาระบบ Java , Html 
2. จัดเตรียม Testcase แผนการทดสอบ สรุปรายงานผลทดสอบระบบ และส่งผลทดสอบ Defect Log ให้กับโปรแกรมเมอร์ 
3. สามารถทําความเข้าใจ business requirement สําหรับการพัฒนาโปรแกรมได้ 
4. สามารถทํางานได้ตามแผนการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามกําหนดระยะเวลา 
5. สามารถสรุปผลการทํางานและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 
6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ถ้าหากผู้ใดสนใจตําแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้นกรุณาส่ง Resumeมาที่ [Protected Info] คุณ สุชาดา HR Manager หรือโทร. 02-012-4290 ต่อ 110  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Wise Soft Company Limited

แนะนำ บริษัท

Wise Soft Company Limited งาน

408/166 41stFloor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin RD, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400


ตำแหน่ง รับสมัคร Software Tester ได้รับคัดเลือกจาก Wise Soft Company Limited บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿35,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท รับสมัคร Software Tester หรือ Wise Soft Company Limited ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Wise Soft Company Limited งาน

408/166 41stFloor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin RD, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888