กำลังมองหางาน

data analytics (ปรจําโรงพยาบาลศรีระยอง)บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด

สถานที่ทำงาน: Rayong (ระยอง)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 08/09/2022
หมดเขตส่ง: 08/10/2022

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : Data analytics (ปรจําโรงพยาบาลศรีระยอง)
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
ประสบการณ์ : 0-3 ปี

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และชํานาญในทักษะคอมพิวเตอร์ Crystal Report
- มีความรู้และชํานาญในทักษะคอมพิวเตอร์ MS SQL Server, Database
- มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม analytics tool เช่น Tableau power bi, qlik view จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถดึงคิวรี่ข้อมูลจาก database ได้
- สามารถใช้เครื่องมือวิาเคราะห์ข้อมูลได้
- มีความสนใจและชอบเรื่องข้อมูล
สวัสดิการ :
1. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
2. เงินช่วยเหลือค่า Uniform ทุกปี
3. เบี้ยประกันสังคม
4. โบนัสประจําปี (ขึ้นอยุ่กับผลประกอบการของโรงพยาบาล)
5. หอพักราคาพนักงาน

ประโยชน์

สวัสดิการ :
1. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
2. เงินช่วยเหลือค่า Uniform ทุกปี
3. เบี้ยประกันสังคม
4. โบนัสประจําปี (ขึ้นอยุ่กับผลประกอบการของโรงพยาบาล)
5. หอพักราคาพนักงาน

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ศศิธร แก้วไสพร เจ้าหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล Tel : [Protected Info]Fax : [Protected Info]Email : เลื่อนเพื่อด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด งาน

8 หมู่ที่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิต ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ตำแหน่ง data analytics (ปรจําโรงพยาบาลศรีระยอง) ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด บริษัท ที่ Rayong (ระยอง) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างโรงพยาบาล โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Data analytics (ปรจําโรงพยาบาลศรีระยอง) หรือ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด งาน

8 หมู่ที่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิต ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888