กำลังมองหางาน

full-stack Developer (ด่วนมาก!!)PRANEAT Co.,Ltd.

เงินเดือน: ฿30,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 23/09/2021
หมดเขตส่ง: 23/10/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


คุณสมบัติ
หน้าที่
พัฒนา web application และ backend service ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยคํานึงถึงคุณภาพและประสบการณ์การใช้งานเป็นสําคัญ
พื้นฐาน
มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา web application ด้วย framework เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
React
NextJS
มีความรู้และประสบการณ์ในการทํา backend service ด้วย programming language และ framework เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
Javascript / Typescript (Node.js+Express, NestJS)
PHP (Laravel)
มีความรู้และประสบการณ์ใน database เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
MongoDB
MySQL / MariaDB
มี critical thinking คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย หนักบ้าง เบาบ้าง ยืดหยุ่นได้
มีความกระหายที่อยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเสมอ (จากคุณสมบัติข้างบน กี่ข้อก็มีน้ําหนักไม่เท่าเรื่องนี้)
ถ้ามีจะบวกจิตพิสัย
มีความรู้และประสบการณ์ใน Container service อย่าง Docker, Kubernetes
มีประสบการณ์ใน Cloud provider อย่าง AWS, GCP
มีประสบการณ์ในการใช้ GraphQL, Mongoose, Redis ในการพัฒนา backend service
มีประสบการณ์ใน products ของ Firebase อย่าง Auth, Firestore, CloudFunction
คุ้นเคยกับ Functional programming, สามารถแยกแยะ Higher-order functions กับ First-class functions
รู้จัก fundamental อย่าง Clean Code, S.O.L.I.D. Principle
มีความกระหายที่จะนํา design pattern มาประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่ได้รับ
รู้จัก TDD (Test-Driven Development), Automate Testing สําหรับงาน Scale ใหญ่ที่ต้องการความแม่นยํา
ใช้ Agile approach อย่างเช่น Scrum เป็น framework ในการทํางาน
มีความสนใจเรื่อง UX/UI สามารถแนะนํา designer หรือแม้แต่ team leader ให้คล้อยตามได้
ชอบเร่รอนตามงาน meetup, เรียน course online ผ่าน Coursera, Udemy
ใช่แล้วละ เรากําลังตามหาคุณอยู่!!!
ประสบการณ์
1-2 ปีขึ้นไป ผ่านประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริง
สวัสดิการ
โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ขึ้นเงินเดือนประจําปี (ตามผลประกอบการ)
ประกันสุขภาพกลุ่ม
BTS nana (ก็ถึงออฟฟิตหละ ไม่ต้องต่อพี่วินนะเออ) 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

PRANEAT Co.,Ltd.

แนะนำ บริษัท

PRANEAT Co.,Ltd. งาน

บริษัท ประณีต จํากัด (สํานักงานใหญ่) 140 อาคารวัน แปบซิฟิค ถ.สุขุมวิท ชั้น10 ห้องเลขที่ 1005-1006 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กทม.10110


ตำแหน่ง full-stack Developer (ด่วนมาก!!) ได้รับคัดเลือกจาก PRANEAT Co.,Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Full-Stack Developer (ด่วนมาก!!) หรือ PRANEAT Co.,Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

PRANEAT Co.,Ltd. งาน

บริษัท ประณีต จํากัด (สํานักงานใหญ่) 140 อาคารวัน แปบซิฟิค ถ.สุขุมวิท ชั้น10 ห้องเลขที่ 1005-1006 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กทม.10110

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888