กำลังมองหางาน

qa manual - BTS ช่องนนทรีย์Tribehired Company

เงินเดือน: ฿40,000-฿45,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 07/06/2021
หมดเขตส่ง: 07/07/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งมุมมองธุรกิจและในเชิงเทคนิค ร่วมทํางานกับทีม Software Development ที่ประกอบไปด้วย Software Engineer, Project manager, Business Analyst, UX/UI Designer
ออกแบบ Test Scenario, Test Case หรือ Test Script
กําหนดกลยุทธ์ในการทํางาน รวมถึงหาวิธีการร่วมกันในทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพ (Automate, Manual, Test case, กําหนดผู้ตรวจสอบงาน)
ร่วมกับทีมงานและลูกคาหรือผู้ใช้ในการตรวจสอบงานให้ตรงตามความต้องการ (User Acceptance Test)
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจริง หาทางแก้ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อให้เกิดการแก้ไขตามความเหมาะสม
คุณสมบัติ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับ IT
สามารถ Code หรือ อ่านและทําความเข้าใจ Code ได้ในภาษา Programming ต่างๆ
มีประสบการณ์ 2 ปี ในการออกแบบ หรือการ Test ระบบโดยอัตโนมัติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์และความรู้ในกระบวนการและวิธีคิดแบบ Agile
ความสามารถในการทําความเข้าใจปัญหาและจัดการส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Company Culture
สนใจและสนับสนุนให้ลองทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ รวมไปถึงเรื่องการใช้ชีวิต แรงบันดาลใจ และข่าวสารที่น่าสนใจ
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาของคนในทีม ให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย
ทํางานกับแบบพี่น้อง เพื่อนฝูง สามารถเข้าถึงเสนอไอเดียได้ตลอดเวลา
ทํางานให้เต็มที่แล้วก็ฉลองอย่างเต็มที่สถานที่ทํางาน
สามารถเดินทางด้วย BTS ช่องนนทรีย์ 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Tribehired Company

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง qa manual - BTS ช่องนนทรีย์ ได้รับคัดเลือกจาก Tribehired Company บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿45,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท QA Manual - BTS ช่องนนทรีย์ หรือ Tribehired Company ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888