กำลังมองหางาน

System Analyst (2 อัตรา)Aware Technology Solutions

เงินเดือน: ฿40,000-฿60,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/08/2021
หมดเขตส่ง: 18/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


เปิดรับ
System Analyst
ให้กับ 2 ทีม ทีมละ 1 ตําแหน่ง
C#.NET
JAVA 
Responsibities:
วิเคราะห์และประมวลผลการทํางานของระบบเดิมที่มี
ระบุและเก็บข้อมูลความต้องการใหม่ที่ทางลูกค้าหรือผู้ใช้ต้องการ
ออกแบบ Flow Diagram, ER Diagram และเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการเริ่มโปรเจ็ค
ทํางานร่วมกับทีม IT และนักพัฒนาเพื่อสร้าง รวมทั้งพัฒนาซอฟแวร์และระบบใหม่ให้ดีขึ้น
ทําการเทสและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ําเสมอ
จัดทําคู่มือและให้ความรู้ในการใช้งานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
Requirements:
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท จากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
มีประสบการณ์อย่างต่ํา 4 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาโปรแกรม C#.NET หรือ JAVA
มีประสบการณ์อย่างต่ํา 2 ปีในตําแหน่ง System Analyst หรือหน้าที่ออกแบบแอพพลิเคชั่น
มีความรู้ในการเขียน Flow โปรแกรมโดยใช้ UML หรือ Diagram อื่นๆเป็นอย่างดี
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างระบบ (Software Architect)
มีความเป็นผู้นําและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในทีม
มีทัศนคติที่ดีและรักในการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ
สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและปรับแผนให้ทันต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงที
สามารถทํางานเป็นทีมและผลักดันให้สําเร็จได้ตามกําหนดการ
สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีในระดับปานกลาง

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Aware Technology Solutions

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง System Analyst (2 อัตรา) ได้รับคัดเลือกจาก Aware Technology Solutions บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿60,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท System Analyst (2 อัตรา) หรือ Aware Technology Solutions ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888