กำลังมองหางาน

ux/ UI Designer( 40,000-80,000 บาท)วันเอิร์ธ

เงินเดือน: ฿40,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 09/07/2021
หมดเขตส่ง: 09/08/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


หน้าที่หลักของงาน : 
1. เน้นการทํางานด้าน UX/UI ในการออกแบบ UserExperience สําหรับเว็บ และแอพ "Sale Here" 
2. สร้าง Wireframe, Mockup, Prototype เพื่อนําเสนอผลงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
3. ทํางานร่วมกับ Developer ได้ง่ายได้งานที่ใช้งานได้จริง ตรงกับที่วางแผนและออกแบบเอาไว้ 
4. นํา Feedback จากผู้ใช้มาปรับปรุงและพัฒนา 
5. ทํา Research เพื่อนําผลลัพธ์และสิ่งที่พบมาใช้ออกแบบและปรับปรุงเว็บและแอพ 
 
คุณสมบัติประจําตําแหน่ง: 
1. เพศชายและหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2. จบการศึกษาด้าน Graphic design, Interaction design หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ประสบการณ์ 1-4 ปี ขึ้นไป 
4. มีความรู้ และประสบการณ์ด้านงานออกแบบ UI (UserInterface) ของ Application(iOS, Android)และ Website 
5. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ UX/UI ได้ เช่น Figma,Sketch, Invision 
6. มีความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เรียนรู้เร็ว เข้าใจหลักการต่างๆได้ง่ายมีความสามารถในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
7. มีความสามารถในการสื่อสารกับเพื่อร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี,รับฟังผู้อื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
8. เข้าใจแนวคิดของ Design Thinking, Agile/Scrum  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

วันเอิร์ธ

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง ux/ UI Designer( 40,000-80,000 บาท) ได้รับคัดเลือกจาก วันเอิร์ธ บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท UX/UI Designer( 40,000-80,000 บาท) หรือ วันเอิร์ธ ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888