บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จํากัดรับสมัครงาน


บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จํากัด 171/79 ซอยพันท้ายนรสิงห์ อ เมือง ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74100 ประเทศไทย
goberngroup.com

-\'-บริษัทได้เริ่มดําเนินกิจการ ป้ายโฆษณา และได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้นําเข้าสินค้า อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง และ เปิดโรงงานฉีด ท่อและอุปกรณ์ พีวีซี ใช้ในงานประปา และไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายงาน บริษัทได้เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัว

รายการงาน

ทำงานที่ บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จํากัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Bon, Bang Khun Thian, Chom Thong เงินเดือน ตามตกลง; วิศวกรโยธา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Bon เงินเดือน ตามตกลง; ผู้แทนขาย จังหวัด ชลบุรี ทำงานที่ Samut Sakhon (สมุทรสาคร), Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Bon เงินเดือน ตามตกลง; พนักงานขายต่างจังหวัด กําแพงเพชร นครสวรรค์ ตาก สุโขทัย ทำงานที่ Samut Sakhon (สมุทรสาคร), Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Bon เงินเดือน 10,000 - 14,000; ผู้แทนขาย เขต สระุบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Bon เงินเดือน ตามตกลง; ผู้แทนขายต่างจังหวัด ประจําเขต เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ทำงานที่ Samut Sakhon (สมุทรสาคร), Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Bon เงินเดือน 10,000 - 14,000; ผู้แทนขาย เขต นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบฯ ทำงานที่ Samut Sakhon (สมุทรสาคร), Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khun Thian เงินเดือน 10,000 - 20,000; ผู้แทนขายต่างจังหวัด ประจําเขต เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน ทำงานที่ Samut Sakhon (สมุทรสาคร), Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Bon เงินเดือน 10,000 - 14,000; ผู้แทนขายต่างจังหวัดประจําเขต พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Bon เงินเดือน 10,000 - 14,000; social media administration/ online marketing ทำงานที่ Samut Sakhon (สมุทรสาคร) เงินเดือน ตามตกลง;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888