บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)รับสมัครงาน


บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร10500 แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
emc.co.th

บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความชํานาญทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจร ทั้งงานด้านก่อสร้างทั่วไป งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า & เครื่องกล เช่น คอนโด อาคารสูง โรงงาน ศูนย์ประชุมฯ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม...

รายการงาน

ทำงานที่ บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) วิศวกรจัดหา ( ก่อสร้าง / สถาปัตยกรรม ) ประจําสนง.ใหญ่ สีลม ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)+ OT; จนท.บุคคล (ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ+ต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา) ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 15,000 - 30,000; ผู้จัดการโครงการ(ก่อสร้าง / งานระบบ ไฟฟ้า เครื่องกล ) ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ) เงินเดือน 50,000 - 90,000 (ตามโครงสร้าง); วิศวกรสนาม/โยธา ทำงานที่ Phra Nakhon Si Ayutthaya (พระนครศรีอยุธยา), Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak, Phra Nakhon เงินเดือน 20,000 - 40,000; ผู้ช่วยผู้จัดการ /วิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง(ไฟฟ้า/เครื่องกล) ประจํา สนง.ใหญ่ สีลม ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป (หรือตามประสบการณ์); ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อ (งานระบบ, งานก่อสร้าง) สนง.ใหญ่ สีลม ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 50,000-100,000 (ตามโครงสร้าง หรือตามตกลง); วิศวกรจัดหา ( ก่อสร้าง / สถาปัตยกรรม ) ประจําสนง.ใหญ่ สีลม ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 20,000 - 35,000; วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรจัดหา (Electrical Engineer ) ประจํา สนง.ใหญ่สีลม ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 16,000 - 30,000; ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อ (งานระบบ, งานก่อสร้าง) สนง.ใหญ่ สีลม ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 50,000 - 100,000; วิศวกรสํานักงาน วิศวกรโยธา ( ปทุมธานี) ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน ตามโครงสร้าง; เขียนแบบ ( สถาปัต/ภมิสถาปัต) ประจํา ปทุมธานี ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี) เงินเดือน 20,000-45,000 บาท ( มี OT+ เงินเดือนตามโครงสร้าง); จนท.กฏหมาย /ทนายความ มีตั๋วทนาย (สนง.ใหญ่ สีลม)เคยผ่านงานก่อสร้าง / อสังหาฯ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 20,000 - 40,000; เขียนแบบ(สถาปัตฯ/ภูมิสถาปัตย์ ) ประจํา ปทุมธานี ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ) เงินเดือน 20,000 - 40,000; จนท.ความปลอดภัยในการทํางาน (สัญญาจ้างจบโครงการ) ประจํา วังน้อย อยุธยา ทำงานที่ Nakhon Ratchasima (นครราชสีมา), Bangkok(กรุงเทพ ฯ) เงินเดือน 20,000 - 45,000; พนักงานขับรถผู้บริหาร ( ลาดพร้าว 84 - พระราม 3) ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ) เงินเดือน 15,000 - 20,000; สถาปนิก ( Interior Design) ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 30,000 - 80,000; วิศวกรประเมินราคา(โยธา) / วิศวกรสํานักงาน (ประจํา สนง.ใหญ่ สีลม) ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 18,000 - 35,000; เขียนแบบงานระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, แอร์) วังน้อย อยุธยา ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี), Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khun Thian เงินเดือน 20,000 - 40,000; โฟร์แมนงานระบบ ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบํารุง ประจําอาคาร (ย่านเยาวราช) ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Rak เงินเดือน 12,000 - 25,000; วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน QS โยธา ทำงานที่ Pathum Thani (ปทุมธานี), Bangkok(กรุงเทพ ฯ) เงินเดือน 25,000 - 40,000;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888