มหาวิทยาลัยเกริกรับสมัครงาน


มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ถนนรามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครงานหลายตําแหน่งเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน ระบบการเรียนการสอนแบบการศึกษาทางไกล ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาไทย และหลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาจีน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รายการงาน

ทำงานที่ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; นักบัญชี/เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่ประจําฝ่ายการตลาด/ศูนย์แนะแนวการศึกษา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําวิทยาลัยนานาชาติ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์สอนภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่ Graphic Designer(ตัดต่อโฆษณา) ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; ผู้ช่วยประจําศูนย์จัดหางานให้แก่นักศึกษา ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง; ผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khen เงินเดือน ตามตกลง;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888