CENTALL CO.,LTD.รับสมัครงาน


สํานักงานใหญ่ (แห่งที่1) เลขที่ 159/90 ถนนพิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 สํานักงาน (แห่งที่่2) เลขที่ ตําบลดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Tel.065-536-4962 หรือ 081-946-8117 อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
http://www.centallhealth.com

CENTALL CO.,LTD. ประเภทกิจการวิจัยและพัฒนา ผลิตและจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ สารสกัดจากธรรมชาติ ดําเนินกิจการมากว่า5ปี มีผลิตภัณฑ์มากถึงหลายร้อยรายการเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ฐานการผลิตตั้งอยู่ จังหวัดลพบุรี อําเภอพัฒนานิคม และ3สาขาในจังหวัดสระบุรี ปัจจุบันกําลังขยายฐานการผลิตต้องการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ... CENTALL CO.,LTD. สํานักงานใหญ่ (แห่งที่1) เลขที่ 159/90 ถนนพิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 สํานักงาน (แห่งที่่2) เลขที่ ตําบลดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Tel.065-536-4962 หรือ 081-946-8117 อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 Tel : 0655364962 Website : http://www.centallhealth.com...

รายการงาน

CENTALL CO.,LTD. ต้องการรับสมัครตำแหน่งต่อไปนี้: ACCOUNT ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; การตลาด ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; บัญชี ทำงานที่ Saraburi (สระบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; เสมียน การเงิน ทำงานที่ Saraburi (สระบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; การเงิน การบัญชี ทำงานที่ Saraburi (สระบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; Marketing ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัท; sale ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; งานขายและดูแลลูกค้า ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; พนักงานทั่วไป ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; ออกแบบกราฟฟิค ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; Computer graphic ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; เจ้าหน้าที่วิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 15,000 -20,000; กราฟฟิค ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ; รปภ. ทำงานที่ Lop Buri (ลพบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัทฯ (มีประสบการณ์จะพิจารณากรณีพิเศษ); นักวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เงินเดือน ตามตกลง; กราฟฟิกดีไซน์ เงินเดือน ตามตกลง; ปรุงสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (R&D) เงินเดือน ตามตกลง; เจ้าหน้าที่ออกแบบ เงินเดือน ตามตกลง;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888