Pro Cycle International Co., Ltd.รับสมัครงาน


Pro Cycle International Co., Ltd. 91 ซอย จันทร์ 6, ทุ่งวัดดอน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

เป็นบริษัทนําเข้าจักรยานและอะไหล่เกี่ยวกับประกอบจักรยาน

รายการงาน

 • Marketing

  หมดอายุ

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabangตามตกลง09/12/2020

 • Brand Manager

  หมดอายุ

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabangตามตกลง02/12/2020

 • ธุรการบัญชี

  หมดอายุ

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang, Sathonตามตกลง09/11/2020

 • Content Creator, Graphic Design

  หมดอายุ

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang, Sathonตามตกลง02/11/2020

 • ช่าง

  หมดอายุ

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang, Sathonตามตกลง25/10/2020

 • คลังสินค้า

  หมดอายุ

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang, Sathonตามตกลง25/10/2020

 • คนขับรถ

  หมดอายุ

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabangตามตกลง11/10/2020

 • คลังสินค้า

  หมดอายุ

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabangตามตกลง11/10/2020

 • Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabangตามตกลง10/10/2020

 • บัญชี

  หมดอายุ

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabangตามตกลง08/10/2020

ทำงานที่ Pro Cycle International Co., Ltd. Marketing ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang เงินเดือน ตามตกลง; Brand Manager ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang เงินเดือน ตามตกลง; ธุรการบัญชี ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang, Sathon เงินเดือน ตามตกลง; Content Creator, Graphic Design ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang, Sathon เงินเดือน ตามตกลง; ช่าง ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang, Sathon เงินเดือน ตามตกลง; คลังสินค้า ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang, Sathon เงินเดือน ตามตกลง; คนขับรถ ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang เงินเดือน ตามตกลง; คลังสินค้า ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang เงินเดือน ตามตกลง; ช่างซ่อมบํารุง ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang เงินเดือน ตามตกลง; บัญชี ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Lat Krabang เงินเดือน ตามตกลง;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

 • การสนับสนุนนายจ้าง:
 • +84 962.107.888