กำลังมองหางาน

งาน ใน Lop Buri (ลพบุรี)

บริษัท
Indorama Polyester Industries PCL2
วันที่ส่ง
7 วันที่ผ่านไป1
14 วันที่ผ่านไป1
30 วันที่ผ่านไป2
ดูเพิ่มเติม

คุณกำลังดูงานจาก 1 come 2 ของ 2 งาน ใน Lop Buri (ลพบุรี)

  • Indorama Polyester Industries PCL

    Lop Buri (ลพบุรี)เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1

  • Indorama Polyester Industries PCL

    Lop Buri (ลพบุรี)เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสพการณ์ในการทํางาน

โทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนการจัดหางาน:

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888