GRE Composites Co.,Ltd.รับสมัครงาน


แผนที่ออนไลน์ แผนที่ภาพ ใช้งานแผนที่
grecomposites.com

บริษัทจีอาร์อีคอมโพสิทจํากัด ดําเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอมโพสิท(ไฟเบอร์กลาส) ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รางวางสายไฟฟ้า ท่อน้ํา ถังเก็บน้ํา วาล์ว และระบบผลิตน้ําประปา

รายการงาน

ทำงานที่ GRE Composites Co.,Ltd. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/Assistant Purchasing Manager ทำงานที่ Chon Buri (ชลบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 25,000 + ประสบการณ์; วิศวกร ทำงานที่ Chon Buri (ชลบุรี) เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 17,000 (ไม่รวมค่าประสบการณ์ และค่าทักษะ); พนักงานบุคคล ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Prawet เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 14,000-15,000 THB; Technical Support Engineer ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Prawet เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 18,000 - 25,000 THB, สามารถต่อรองได้; วิศวกรขาย (Sales Engineer) ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Prawet เงินเดือน เงินเดือน(บาท) 22,000 - 25,000 THB, สามารถต่อรองได้, มีค่าคอมมิชชั่น; วิศวกรขาย ทำงานที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Prawet เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ;

ส่งงานเดียวกัน

สร้างและรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีงานใหม่

สร้างการแจ้งเตือนงาน

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888