กำลังมองหางาน

ช่างซ่อมบํารุงยานยนต์ สาขาบางปะกง ด่วนมาก!!! 2 อัตราบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด

สถานที่ทำงาน: Chachoengsao (ฉะเชิงเทรา)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 19/09/2022
หมดเขตส่ง: 18/10/2022

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : ช่างซ่อมบํารุงยานยนต์ สาขาบางปะกง ด่วนมาก!!! 2 อัตรา
อัตราที่รับ : 2 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา , บางปะกง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สายช่างไม่จํากัดสาขา
มีประสบการณ์งานซ่อมรถบรรทุกระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
มีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการซ่อมบรรทุก
รักการทํางานเป็นทีม
สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลางาน
มีความซื่อสัตย์
สวัสดิการ :
1.โบนัสประจําปี
2.ปรับเงินเดือนประจําปี
3.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4.ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทํางานนอกสถานที่)
5.ค่าโทรศัพท์ (บางตําแหน่ง)
6.ค่าที่พัก และค่าเดินทาง(กรณี่ทํางานนอกสถานที่)
7.ค่าเที่ยว(สําหรับพนักงานขับรถสิบล้อ)
8.ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสําหรับสาขา ภูเก็ต)
9.ค่าเสี่ยงภัย (สําหรับสาขาจะนะ)
10.ค่าล่วงเวลา
11.ชุดยูนิฟอร์ม
12.อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (บางตําแหน่ง)
13.ประกันชีวิต
14.ประกันสังคม
15.ตรวจสุขภาพประจําปี
16.ค่าน้ํามัน (ในตําแหน่งที่ต้องใช้รถ/กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
17.การฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก
18.วันหยุดพักร้อนประจําปี
19.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน ขึ้นไป/ปี
20.งานเลี้ยงสังสรรค์

ประโยชน์

สวัสดิการ :
1.โบนัสประจําปี
2.ปรับเงินเดือนประจําปี
3.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4.ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทํางานนอกสถานที่)
5.ค่าโทรศัพท์ (บางตําแหน่ง)
6.ค่าที่พัก และค่าเดินทาง(กรณี่ทํางานนอกสถานที่)
7.ค่าเที่ยว(สําหรับพนักงานขับรถสิบล้อ)
8.ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสําหรับสาขา ภูเก็ต)
9.ค่าเสี่ยงภัย (สําหรับสาขาจะนะ)
10.ค่าล่วงเวลา
11.ชุดยูนิฟอร์ม
12.อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (บางตําแหน่ง)
13.ประกันชีวิต
14.ประกันสังคม
15.ตรวจสุขภาพประจําปี
16.ค่าน้ํามัน (ในตําแหน่งที่ต้องใช้รถ/กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
17.การฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก
18.วันหยุดพักร้อนประจําปี
19.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน ขึ้นไป/ปี
20.งานเลี้ยงสังสรรค์

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

พรทิภา อภิสิทธิวาสนา Tel : 02-0227800 / 06-1994-3511 Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด งาน

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบํารุงยานยนต์ สาขาบางปะกง ด่วนมาก!!! 2 อัตรา ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด บริษัท ที่ Chachoengsao (ฉะเชิงเทรา) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท ช่างซ่อมบํารุงยานยนต์ สาขาบางปะกง ด่วนมาก!!! 2 อัตรา หรือ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด งาน

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888