กำลังมองหางาน

ธุรการบัญชีบริษัท ซีดับบลิว ออดิท จํากัด

สถานที่ทำงาน: Samut Prakan (สมุทรปราการ)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) 14000-25000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/05/2023
หมดเขตส่ง: 17/06/2023

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : ธุรการบัญชี
อัตราที่รับ : 2 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , พระประแดง
เงินเดือน(บาท) : 14000-25000
ประสบการณ์ : 0-4

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
- ประกาศนียบัตร หรือปริญญาตรี
- อายุ 22-35 ปี
- ไม่จํากัดเพศ
- มีความรู้และทักษะงานด้านการลงรายการบัญชี ความรู้ด้านบัญชี
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel, Internet Research, & E-mail)
- สามารถทํางานไดอย่างอิสระ มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการบริหารเวลาอย่างดี ขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ไว
สวัสดิการ :
1. ประกันภัยกลุ่ม
2. กองทุนเงินสะสมพนักงาน
3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. โบนัส และปรับเงินเดือนประจําปี
5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจําปี ( งานเลี้ยงประจําปี / กิจกรรมตามวันสําคัญต่างๆ)
7. ตรวจสุขภาพประจําปี
8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ (สํานักงานใหญ่)
9. ห้องออกกําลังกาย (Fitness) สําหรับพนักงาน
10.พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
11. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
12. เสื้อฟอร์มพนักงาน
13. วันหยุดประจําปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
14. วันหยุดพักผ่อนประจําปี (พักร้อน)
15. วันหยุดสําหรับกิจธุระ (ลากิจ)

ประโยชน์

สวัสดิการ :
1. ประกันภัยกลุ่ม
2. กองทุนเงินสะสมพนักงาน
3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. โบนัส และปรับเงินเดือนประจําปี
5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจําปี ( งานเลี้ยงประจําปี / กิจกรรมตามวันสําคัญต่างๆ)
7. ตรวจสุขภาพประจําปี
8. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ (สํานักงานใหญ่)
9. ห้องออกกําลังกาย (Fitness) สําหรับพนักงาน
10.พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพตลอดทั้งปี
11. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
12. เสื้อฟอร์มพนักงาน
13. วันหยุดประจําปีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
14. วันหยุดพักผ่อนประจําปี (พักร้อน)
15. วันหยุดสําหรับกิจธุระ (ลากิจ)

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ฝ่ายบุคคล Tel : [Protected Info]Fax : [Protected Info]Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม Line ID: cwaudit

บริษัท ซีดับบลิว ออดิท จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท ซีดับบลิว ออดิท จํากัด งาน

95/59 ม.18 ค.บางพึ่ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • ธุรการบัญชี

    บริษัท อนันต์ วิชั่น จํากัด

    Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Bang Khaeเงินเดือน(บาท) 12,000-13,000

ตำแหน่ง ธุรการบัญชี ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ซีดับบลิว ออดิท จํากัด บริษัท ที่ Samut Prakan (สมุทรปราการ) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) 14000-25000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท ธุรการบัญชี หรือ บริษัท ซีดับบลิว ออดิท จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท ซีดับบลิว ออดิท จํากัด งาน

95/59 ม.18 ค.บางพึ่ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888