กำลังมองหางาน

รับสมัคร etl DeveloperWise Soft Company Limited

เงินเดือน: ฿20,000-฿25,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 20/07/2021
หมดเขตส่ง: 20/08/2021
Job Description: 
· Participate to gather and document reporting requirementsto meet business needs.  
· Develop and deploy ETL job workflow with reliable error/exception handling and rollback framework.  
· Perform the unit testing, system integration testing and assist with user acceptance testing  
· Adapt ETL code to accommodate changes in source data and new business requirements.  
· Document the ETL detailed design and test results.
· Prioritize development and enhancement requests.  
· Spearheads development of ETL code, metadata definitions and models, queries and reports, schedules, work processes and maintenance procedures.  
· Manages automation of file processing as well as all ETL processes within a job workflow.  
· Ensures data quality throughout entire ETL process.  
· Ensures compliance with regulatory requirements for data transmission, storage, and data access including documentation, testing, and remediation.  
· Develops technical understanding of how the data flows from file to database, database to database, database to file and file to file.  
Required Qualifications: 
· Bachelor's Degree in computer science or equivalent experience required  
· Have experiences with ETL design and documentation skills 
· 2-5 years' experience with ETL tool development; IBM Infosphere DataStage is preferred but will consider training an individual with Informatica  
· 2-5 years' experience with Oracle Database  
· Ability in SQL and PL/SQL  
· Ability to handle multiple tasks and adapt to a constantly changing environment  
· Self-starter with the ability to work independently and take initiative.
· Ability to translate ideas and business requirements into fully functioning ETL workflows.  
· Strong analytical and problem solving skills.  
· Excellent written and oral communication skills, with the ability to articulate and document processes and workflows for use by various individuals of varying technical abilities. 
 ถ้าหากผู้ใดสนใจตําแหน่งงานที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาส่ง Resume มาที่ [Protected Info] คุณ สุชาดา HR Manager หรือโทร. 02-012-4290 ต่อ 110  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Wise Soft Company Limited

แนะนำ บริษัท

Wise Soft Company Limited งาน

408/166 41stFloor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin RD, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

ตำแหน่ง รับสมัคร etl Developer ได้รับคัดเลือกจาก Wise Soft Company Limited บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿20,000-฿25,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท รับสมัคร ETL Developer หรือ Wise Soft Company Limited ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Wise Soft Company Limited งาน

408/166 41stFloor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin RD, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888