วิศวกรฝ่ายขาย , พนักงานขายบริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ทำงาน: Chon Buri (ชลบุรี)
เงินเดือน: ตามตกลง
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 16/12/2023
หมดเขตส่ง: 11/10/2020

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูงานที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

สิ่งที่ต้องการในงาน

- เบี้ยขยัน
- เที่ยวประจําปี
- ชุดพนักงาน
- งานเลี้ยง บริษัทประจํา
- ปรับเงินเดือนประจําปี
- โบนัสประจําปี
- ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม
- เบี้ยเลี้ยงการทํางาน
- สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามตําแหน่งงาน (เช่น น้ํามันรถ ,ค่าโทร,ค่าเสื่อม,ค่าเดินทาง ฯลฯ)
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือแต่ละกรณี
- ตรวจสุขภาพประจําปี
- งานเลี้ยงประจําปีบริษัทฯ
- กิจกรรม CSR
- สัมมนาประจําปี
- ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ กําหนดให้ตามนโยบายบริษัทฯและแต่ละตําแหน่งงาน

ประโยชน์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา (วิศวกรรมอุตสาหการหรือเครื่อกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ด้านงานกลึง,กัด,ตัด,ไส,เจียระไน,เจาะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะการเจรจาสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและงานบริการ
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Autocad ,Solid work, MS Office, etc.
5. ไม่จําเป็นต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง(บริษัททําการจัดหาให้) แต่ต้องมีใบอนุญาติขับขี่
6. หากมีประสบการณ์งานขายโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือ ภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ทางบริษัทฯ มีรถให้

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ติดต่อ คุณจารินี ภู่พรามหมณ์

บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จํากัด


ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย , พนักงานขาย ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ที่ Chon Buri (ชลบุรี) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท วิศวกรฝ่ายขาย , พนักงานขาย หรือ บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จํากัด ในลิงก์ บน
  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888