กำลังมองหางาน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (unicef thailand) ด่วนUnited Nations Children's Fund (UNICEF)

สถานที่ทำงาน: Bangkok(กรุงเทพ ฯ)
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) 15,000-35,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 14/03/2023
หมดเขตส่ง: 14/04/2023

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (UNICEF Thailand) ด่วน
อัตราที่รับ : 2 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : ขาย sales
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน(บาท) : 15,000-35,000

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
1. สัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ อายุ 18 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี
3. กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน และมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
4. รักษาเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ชอบทํางานเป็นทีม
5. มีความยืดหยุ่น สามารถทํางานในหลากหลายสถานที่
สวัสดิการ :
• ประกันกลุ่ม/ประกันสังคม
• วันหยุด-วันลา
• ยูนิฟอร์ม
• โอกาสในการเติบโตในสายงาน
• รายได้โดยเฉลี่ย 15,000-35,000 บาท หรือมากกว่า (พิจารณาจากผลงานทั้งหมด)

ประโยชน์

สวัสดิการ :
• ประกันกลุ่ม/ประกันสังคม
• วันหยุด-วันลา
• ยูนิฟอร์ม
• โอกาสในการเติบโตในสายงาน
• รายได้โดยเฉลี่ย 15,000-35,000 บาท หรือมากกว่า (พิจารณาจากผลงานทั้งหมด)

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ผกามาศ อุดมผล Tel : 0-2356-9222 , [Protected Info]Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม Line ID: paka_kaew

United Nations Children's Fund (UNICEF)

แนะนำ บริษัท

United Nations Children's Fund (UNICEF) งาน

19 Phra Athit Road, Banglumpoo, Pranakorn, Bangkok 10200 Telephone 0-2356-9222 , 0614919790 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (unicef thailand) ด่วน ได้รับคัดเลือกจาก United Nations Children's Fund (UNICEF) บริษัท ที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) 15,000-35,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (UNICEF Thailand) ด่วน หรือ United Nations Children's Fund (UNICEF) ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

United Nations Children's Fund (UNICEF) งาน

19 Phra Athit Road, Banglumpoo, Pranakorn, Bangkok 10200 Telephone 0-2356-9222 , 0614919790 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888