กำลังมองหางาน

เจ้าหน้าที่สถิติบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)

สถานที่ทำงาน: Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Din Daeng, Phaya Thai, Ratchathewi
เงินเดือน: ตามตกลง
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 10/03/2021
หมดเขตส่ง: 10/04/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


สิ่งที่ต้องการในงาน

สวัสดิการสําหรับพนักงานประจํา
1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ + ประกันสุขภาพ
3. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4. โบนัส / พิจารณาขึ้นเงินเดือน
5. เครื่องแบบพนักงาน
6. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
7. กิจกรรม Walk rally / กีฬาสี
**หมายเหตุ** สําหรับพนักงาน Part-Time/รายวัน ตามตกลง**

ประโยชน์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสถิติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0-3 ปี
4. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
6. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ติดต่อ คุณวาสนา จิตรวิเศษ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)

แนะนำ บริษัท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) งาน

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Din Daeng, Phaya Thai, Ratchathewi Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท เจ้าหน้าที่สถิติ หรือ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) งาน

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888