กำลังมองหางาน

แม่บ้านทําความสะอาด อําเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาบริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จํากัด

สถานที่ทำงาน: Chiang Mai (เชียงใหม่)
เงินเดือน: ตามตกลง
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 21/11/2020
หมดเขตส่ง: 21/12/2020

สิ่งที่ต้องการในงาน

ตามโครงสร้างของหน่วยงาน

ประโยชน์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่น
2. มีใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ และสามารถขี่มอเตอร์ไซด์ได้
3. มีทัศนคติในแง่บวก
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบการทํางาน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการทํางาน
6. มีความตรงต่อเวลาและรอบคอบในการทํางาน
7. มี การทํางานเป็นขั้นเป็นตอน
8. เป็นคนสะอาด สะอ้านและรักความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ติดต่อ คุณกิติยา รัชชุศิริ

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จํากัด งาน

เลขที่ 312/1 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ เอ 04-06 ถนนมณีนพรัตน์ ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ตำแหน่ง แม่บ้านทําความสะอาด อําเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท ที่ Chiang Mai (เชียงใหม่) Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท แม่บ้านทําความสะอาด อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือ บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จํากัด งาน

เลขที่ 312/1 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ เอ 04-06 ถนนมณีนพรัตน์ ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888