กำลังมองหางาน

Android DeveloperFungjai

เงินเดือน: ฿25,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 28/09/2021
หมดเขตส่ง: 28/10/2021
ฟังใจเป็น music-technology startup company และ เป็นผู้นําของชุมชนดนตรีของศิลปินหน้าใหม่ในประเทศไทย เรากําลังมองหาเพื่อนร่วมงาน เพื่อพัฒนา Fungjai Platform ให้รองรับความต้องการของชุมชนดนตรีนี้มากยิ่งขึ้น
Responsibilities
ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟังใจในส่วนของ Android Application ตั้งแต่กระบวนการ Research, Design และ Production
ทํางานร่วมกันกับ UX/UI Designer, Product Owner และ Marketing Team
มีความกระหาย และกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
ไม่จํากัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัครโดยตรง
มี Portfolio ตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
มีประสบการณ์ในการทํางานเป็น Mobile Developer อย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เป็นอย่างดีทั้ง Java และ Kotlin สําหรับ Android Developer
มีความรู้และใช้งาน GIT
มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFul หรือ SOAP Web Services สามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
มีความเข้าใจเรื่อง Interactive Application Development, Memory management, multi-threading, Custom View เป็นอย่างดี
มีความคุ้นเคยกับ Design Pattern MVC, MVP, MVVM, Reactive RxAndroid/Java
ถ้ามีความคุ้นเคยเรื่อง Rx, Audio, Video, Video Filter, AR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจร่วมงานกับฟังใจ ส่งผลงานมาที่ [Protected Info] หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครมาที่ แบบฟอร์มสมัครงาน 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Fungjai

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง Android Developer ได้รับคัดเลือกจาก Fungjai บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Android Developer หรือ Fungjai ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888