กำลังมองหางาน

Assistant to executive directorบริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด

สถานที่ทำงาน: Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Min Buri
เงินเดือน: เงินเดือน(บาท) 25000-35000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 15/10/2021
หมดเขตส่ง: 15/11/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :
ตําแหน่งงาน : Assistant to Executive Director
อัตราที่รับ : 1 อัตรา
รูปแบบงาน : พนักงานประจํา
ประเภทงาน : อื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี
เงินเดือน(บาท) : 25000-35000
ประสบการณ์ : 1-2

สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติ :
- Bachelor's degree or higher education with 3.00 GPA or above
- Finance and accounting background is a plus
- Self-starter able to take initiative and follow through to meet deadlines
- Excellent communication and interpersonal skills
- Proven track record of using data to drive strategy and make decisions
- Excellent written and verbal communication skills in English and Thai
- Good computer literacy, speed and accuracy are essential. (MS Office, Excel, PowerPoint)
- เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น MS-Word, Excel, Power Point, Google Drive
- สามารถขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกภาพที่ดี (Good Personality) ทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอก
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (Good Relationship) กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน
- มีการติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communication) ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
ต้องใช้ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- มีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้วยความขยัน อดทน มีใจรักในงานเลขานุการ
และมุ่งมั่น ปฏิบัติงานได้หลากหลาย ด้วยความรอบรู้ ผลงานสําเร็จเรียบร้อย
- มีความคล่องแคล่วในการทํางาน
- มีความยืดหยุ่นในการทํางาน
- บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
- มีความทันสมัย ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้อุกรณ์สํานักงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ :
- ยูนิฟอร์ม
- ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน
- วันหยุดประจําสัปดาห์ 4 วัน/เดือน
- เบี้ยเลี้ยง(กรณีออกนอกสถานที่)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม (ผ่านทดลองงาน)
- ประกันโควิด (อายุงานครบ 30 วัน)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16วันต่อปี
- พักร้อน (อายุงาน1ปีขึ้นไป)
- โบนัสประจําปี
- โอกาสเพิ่มความรู้/ฝึกอบรมนอกสถานที
- โอกาสเลื่อนตําแหน่ง (หากขยัน มีความรัยผิดชอบ ทํางานดีและมีความเป็นผู้นําสูง)

ประโยชน์

สวัสดิการ :
- ยูนิฟอร์ม
- ค่าครองชีพ 3,000 บาท/เดือน
- วันหยุดประจําสัปดาห์ 4 วัน/เดือน
- เบี้ยเลี้ยง(กรณีออกนอกสถานที่)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม (ผ่านทดลองงาน)
- ประกันโควิด (อายุงานครบ 30 วัน)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16วันต่อปี
- พักร้อน (อายุงาน1ปีขึ้นไป)
- โบนัสประจําปี
- โอกาสเพิ่มความรู้/ฝึกอบรมนอกสถานที
- โอกาสเลื่อนตําแหน่ง (หากขยัน มีความรัยผิดชอบ ทํางานดีและมีความเป็นผู้นําสูง)

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

นันทพร ชื่นวารี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tel : 061-1767788,098-4164416 Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมล

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด งาน

6/5 ม.3 ต.บ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

 • Sales Executive

  บริษัท ฟาลารี่ แฮปปี้ เอ็กซ์เพลส

  Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Sai Maiเงินเดือน(บาท) 9000 ไม่รวมคอมมิชชั่น

 • Marketing Assistant

  บริษัท ยูเนี่ยน-เทค แมชชีนเนอรี่ จํากัด

  Samut Prakan (สมุทรปราการ)เงินเดือน(บาท) 15,000 - 35,000


ตำแหน่ง Assistant to executive director ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด บริษัท ที่ Bangkok(กรุงเทพ ฯ), Min Buri Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ เงินเดือน(บาท) 25000-35000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Assistant to Executive Director หรือ บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท วอเทอร์ป๊อก จํากัด งาน

6/5 ม.3 ต.บ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

 • การสนับสนุนนายจ้าง:
 • +84 962.107.888