กำลังมองหางาน

back-end DeveloperJ-ocean Solution Co.,Ltd

เงินเดือน: ฿25,000-฿35,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 14/07/2021
หมดเขตส่ง: 14/08/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


รายละเอียดงาน
- ออกแบบ และพัฒนา Web Application ส่วนของ Back-End ด้วยภาษา Golang
- ออกแบบ Data Base การจัดการข้อมูล
- ทํางานร่วมกับคนในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีประสบการณ์ในการทํางานด้าน Back-End Development อย่างน้อย 1 ปี
- มีประสบการณ์เขียนส่วน Back-End ด้วย php, Nodejs, Golang
- มีประสบการณ์ SQL Development ด้วย Postgres
- มีความเข้าใจ Application Structure แบบ MVC
- มีความเข้าใจเรื่อง Restful-api
- มีประสบการณ์การทํางานบน Git
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
- ชอบเรียนรู้และอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
- ทํางานเป็นทีมร่วมกับ Programmer คนอื่นๆได้

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

J-ocean Solution Co.,Ltd

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง back-end Developer ได้รับคัดเลือกจาก J-ocean Solution Co.,Ltd บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿35,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Back-End Developer หรือ J-ocean Solution Co.,Ltd ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888