กำลังมองหางาน

back end DeveloperShopstack Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿25,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 29/09/2021
หมดเขตส่ง: 29/10/2021
Developing new user-facing features using React.js
Building reusable components and front-end libraries for future use
Translating designs and wireframes into high quality code
Optimizing components for maximum performance across a vast array of web-capable devices and browsers
Review client requirements, wireframes, and designs for technical feasibility, then work with the scrum team to translate these into user stories that can be implemented
Improve product quality through code reviews, writing effective unit tests, and collaborating with QA to implement automation testing where appropriate

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Shopstack Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Shopstack Co., Ltd. งาน

Unit 1203, Floor 12, 53 Sivatel Tower, Wittayu Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand

ตำแหน่ง back end Developer ได้รับคัดเลือกจาก Shopstack Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Back End Developer หรือ Shopstack Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Shopstack Co., Ltd. งาน

Unit 1203, Floor 12, 53 Sivatel Tower, Wittayu Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888