กำลังมองหางาน

backend Developer (senior)botio

เงินเดือน: ฿35,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 19/07/2021
หมดเขตส่ง: 19/08/2021
Job Description
We are looking for a great Go developer who possesses a strong understanding of how best to leverage and exploit the language's unique paradigms, idioms, and syntax. Your primary focus will be on developing Go programs that are scalable and maintainable. You will ensure that these programs are well documented and has a reasonable test coverage. You will coordinate with the rest of the team working on different layers of the infrastructure. A commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and quality product is essential.
Responsibilities
Writing scalable, robust,, testable, efficient, and easily maintainable code
Translating software requirements into stable, working, high performance software
Playing a key role in architectural and design decisions, building toward an efficient micro services distributed architecture
Skills
- Strong knowledge of Go programming language
- Knowledge of common Goroutine and channel patterns
- Experience with developing REST API with net/http package
- Router packages, such as Chi
- [Optional] Ability to write clean and effective Godoc comments
- Familiarity with code versioning tools such as Git and Mercurial
- Bachelor degree in Computer Engineering, Computer Science, or related field 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

botio

แนะนำ บริษัท

botio งาน

15 ซอยประดิพัทธ์, 17 Soi Pradipat, Khwaeng Phaya Thai, Phaya Thai, Bangkok 10400

ตำแหน่ง backend Developer (senior) ได้รับคัดเลือกจาก botio บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿35,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Backend Developer (Senior) หรือ botio ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

botio งาน

15 ซอยประดิพัทธ์, 17 Soi Pradipat, Khwaeng Phaya Thai, Phaya Thai, Bangkok 10400

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888