กำลังมองหางาน

backend DeveloperMOHARA Group

เงินเดือน: ฿30,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/07/2021
หมดเขตส่ง: 17/08/2021
Job brief 
We are looking for a Backend Developer to produce scalable software solutions. You'll be part of a cross-functional team that's responsible for the full software development life cycle, from conception to deployment. As a Backend Developer, you should be comfortable around JavaScript back-end frameworks, and using third-party libraries. You should also be a team player with a knack for reliability and scalability.
Responsibilities
Work with development teams and product owner to ideate software solutions in agile environment
Participate in the decision-making process to design server-side architecture
Develop and manage well-functioning databases and applications
Write effective APIs and its technical documentation
Test software to ensure responsiveness and efficiency
Understand the implications of security and data protection
Mentor and guide junior engineers, including code and architecture reviews
Follow and assist in the development of MOHARA's development best practices
Create security and data protection settings
Great attention to details, organizational skills and analytical mind
Qualifications
Bachelor or Master degree in a computer science field 
5 years experience as a software developer
3 years experience in Python/Node.js
Experience with CI/CD in AWS ecosystem
Knowledge in one NoSQL Database (e.g. MongoDB / DynamoDB)
Knowledge in one SQL Database (e.g. MySQL / PostgreSQL)
Knowledge in API design with GraphQL and REST API
Experience with one Unit Test Framework (e.g. Jest / Mocha, Sinon, Chai)
Excellent communication and teamwork skills
Preferred Qualifications
Knowledge in Express / Loopback and Serverless
Knowledge in one FrontEnd framework like React
Knowledge in Dockers and Linux Server 
What we offer
13 days of paid holiday, plus bank holidays
13-month salary
Group Health insurance and dental reimbursement
Company performance bonus and pay raise
Equity pool
Work from home/anywhere 2 days per week
Opportunities to work across company offices in England and South Africa
Please note that we favour the passion over the qualification. 
LET'S BE PIONEERS TOGETHER 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

MOHARA Group

แนะนำ บริษัท

MOHARA Group งาน

Times Square Building, 26 Fl,. room 26-04 - BTS Asoke

ตำแหน่ง backend Developer ได้รับคัดเลือกจาก MOHARA Group บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Backend Developer หรือ MOHARA Group ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

MOHARA Group งาน

Times Square Building, 26 Fl,. room 26-04 - BTS Asoke

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888