กำลังมองหางาน

backend DeveloperTSPACE Digital

เงินเดือน: ฿30,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 20/07/2021
หมดเขตส่ง: 20/08/2021
Key Responsibilities 
• Work with product/project managers and business analysts to understand business goals and requirements
• Analyze requirements, design, and develop functionalities based on the product requirements
• Work in an agile environment team to build/develop features based on a web technology stack
• Work with team members to deliver quality software, good performance and well documented
• Collaborate with internal or external stakeholders to develop software integration with other systems
• Understand the product thoroughly, constantly optimize the product, identify and fix problems, improve stability and user experience
• Design architecture of service.
• Build RESTful APIs, integrate APIs with another service.
Qualifications
• Bachelor's or Master's Degree in Computer Engineering, Computer Sciences, Information System, or related fields.
• 0-5 years of experience in back-end software development.
• Positive attitude, customer-service minded, with analytical and problem-solving skills
• Can work as team and work under pressure
• Self-development skills to keep up to date with fast-changing trends
• Experience in GoLang
• Experience in PHP and Laravel is a plus
• Experience in version control tool (Git)
• Experience in Docker, K8s, GKE
• Experience in CI/CD
• Unit testing/ automated testing
• Experience in MongoDB & MySQL
• Experience in Cloud, Modern Software Architecture, DevOps is a plus
• Self-motivated, fast learner, detail-oriented, team player 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

TSPACE Digital

แนะนำ บริษัท

TSPACE Digital งาน

TSpace Digital Co., Ltd. 31st Floor, CW Tower A, 90 Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

ตำแหน่ง backend Developer ได้รับคัดเลือกจาก TSPACE Digital บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Backend Developer หรือ TSPACE Digital ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

TSPACE Digital งาน

TSpace Digital Co., Ltd. 31st Floor, CW Tower A, 90 Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888