กำลังมองหางาน

backend Web DeveloperTSPACE Digital

เงินเดือน: ฿30,000-฿40,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/09/2021
หมดเขตส่ง: 17/10/2021
 Position: Back-end Web Developer 
Job Description 
We are looking for ananalytical, results-driven Back-end Developer who will work with team membersto troubleshoot and improve current back-end applications and processes. The Back-endDeveloper will use his or her understanding of programming languages and toolsto analyze current codes and industry developments, formulate more efficientprocesses, solve problems, and create a more seamless experience for users. Youshould have excellent communication, computer, and project management skills. 
To succeed as a Back-endDeveloper, you should be focused on building a better, more efficient programand creating a better end-user experience. You should be knowledgeable, collaborative,and motivated. 
Responsibilities 
Compile and analyze data, processes, and codes to troubleshoot problems and identify areas for improvement. 
Collaborating with the front-end developers and other team members to establish objectives and design more functional, cohesive codes to enhance the user experience. 
Developing ideas for new programs, products, or features by monitoring industry developments and trends. 
Recording data and reporting it to proper parties, such as clients or leadership. 
Participating in continuing education and training to remain current on best practices, learn new programming languages, and better assist other team members. 
Taking lead on projects, as needed. 
Skills & Qualifications 
Bachelor's degree in computer programming, computer science, or a related field. 
More education or experience may be required. 
Fluency or understanding of specific languages, such as Java, PHP, or Python, and operating systems may be required. 
Strong understanding of the web development cycle and programming techniques and tools. 
Focus on efficiency, user experience, and process improvement
Excellent project and time management skills. 
Strong problem solving and verbal and written communication skills. 
Ability to work independently or with a group. 
Willingness to sit at desk for extended periods. 
Location: CWTower, Ratchadapisak Rd. 
MRT:Thailand Cultural Centre Station 
WorkingHours: Monday- Friday (08.30AM - 17.00PM) 
 Interestedcandidate please submit full detail of resume to [Protected Info] , [Protected Info] 
Tel 02-821-5925 Ext.7 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

TSPACE Digital

แนะนำ บริษัท

TSPACE Digital งาน

TSpace Digital Co., Ltd. 31st Floor, CW Tower A, 90 Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

ตำแหน่ง backend Web Developer ได้รับคัดเลือกจาก TSPACE Digital บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿40,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Backend Web Developer หรือ TSPACE Digital ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

TSPACE Digital งาน

TSpace Digital Co., Ltd. 31st Floor, CW Tower A, 90 Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888