กำลังมองหางาน

cloud EngineerPerceptra

เงินเดือน: ฿40,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/08/2021
หมดเขตส่ง: 18/09/2021
ABOUT PERCEPTRA
Perceptra is the leading deep health tech startup in Thailand. Our aim is to develop the artificial intelligence platform for the healthcare industry. Currently our first product Inspectra CXR is the best AI software for chest x-ray analysis in the SEA market, with 8 deep learning services deployed on the cloud supporting Radiologists' workflow through website interface and API services connected directly to hospital's IT systems. Today, our platform is actively used by 70+ hospitals nationwide.
ABOUT THE POSITION
Perceptra is a leader in computer vision and deep learning for the healthcare industry. Our product development team is in charge of building a scalable and robust hybrid cloud/on-prem infrastructure to catch up with growing demands in artificial intelligence. We pioneered to delivery of cutting-edge AI solutions to the hands of doctors and healthcare workers countrywide. And we need a skilled cloud engineer that can work in a fast-pace, dynamic environment.
ROLES AND RESPONSIBILITY
Implement and hold the responsibility for docker deployment of applications, in private / public cloud environments. The ability to design, develop, deploy continuous delivery pipelines for testing and deployments of container applications.
Monitor the performance of cloud infrastructure, perform capacity planning, develop cost optimization strategy.
Architect new cloud solutions involving REST APIs, Lambda, SQS, hybrid cloud/on-prem communications, image posting protocol. Design decoupling architecture to support dynamic loads. Configure DNS, routing, load balancing for secure and scalable services.
Administer databases such as RDS and DynamoDB. Support Cloud security and identity management with IAM and other service.
Enable the continuous improvement of structure, processes, tooling to enable the teams to deliver more value. Diagnose problems and act in solving complex issues by ensuring that developed fixes are permanent, in the context of a continuous improvement mindset.
Pair with development teams to coach, design and develop automated software deployments which reduce the release duration while decreasing the percentage of software release failures.
Create sufficient documentation and services to create and/or enhance 'self-service' facilities such as CI/CD pipelines, AWS, monitoring (Grafana), Docker, Kubernetes, etc.
Provide input to infrastructure design according to the microservices practices.
This is a hands-on role working collaboratively with development and operations to enable stability and speed in an Agile development environment. Design and implement build, deployment, and configuration management. Manage and monitor all installed systems and infrastructure. Maintain security, backup, and redundancy strategies
Ensure that appropriate documentation and training is delivered to junior team members.
DESIRED CHARACTERISTICS
Passion to create excellent system, with a focus on building a system that can deliver great user experiences for thousands of doctors.
Strong analytical and problem solving skills.
Mind for efficiency and process improvements. Keep the lookout for efficient means to shorten execution time.
Strong organization skills, delivering work with proper documentations.
Strong communication and collaboration skills.
Strong English communication skills.
Team player, positive and driven, fast learner
REQUIREMENTS
2+ years of AWS experience as Solutions Architect, SysOps Administrator or Developer (or similar cloud computing environment).
Familiarity with key services: IAM, AWS Lambda, SQS, RDS, DynamoDB, APIs, Websocket APIs, Docker, Kubernetes, S3, EC2, etc.
Experience with Microservice design, Infrastructure-As-Code paradigm, code management systems (Gitlab, Github, and CI/CD), continuous integration tools (Jenkins or other).
Experience with agile methodology for managing workflow.
BENEFITS AND PERKS
Salary : 40,000 - 80,000 THB monthly salary (negotiable) + performance-based bonus.
Employee stock options (case-by-case basis).
Life & health insurance package.
Perks : computer budget, annual company retreat.
Office close to BTS Thonburi.
Work from home 1-3 days per week.

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Perceptra

แนะนำ บริษัท

Perceptra งาน

Perceptra Co., Ltd. (Office) Charoen Nakhon 15 A Alley, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600

ตำแหน่ง cloud Engineer ได้รับคัดเลือกจาก Perceptra บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Cloud Engineer หรือ Perceptra ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Perceptra งาน

Perceptra Co., Ltd. (Office) Charoen Nakhon 15 A Alley, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888