กำลังมองหางาน

Content Creator/content writerบริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จํากัด

เงินเดือน: ตามตกลง
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 23/02/2021
หมดเขตส่ง: 23/04/2021

สิ่งที่ต้องการในงาน

1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4. ตรวจสุขภาพประจําปี
5. การฝึกอบรม
6. ท่องเที่ยวประจําปี ปีละ ครั้ง
7. เงินช่วยเหลือการสมรส
8. เงินช่วยเหลือค่าทําศพ
9. เบี้ยขยัน สุงสุด 1,250 บาท
10. ค่าอาหาร
11. เบิกเงินเดือนล่วงหน้า
12. เงินกู้ยืมบริษัทฯ
13. วันหยุดตามประเพณี / ประจําสัปดาห์
14. ปรับเงินเดือนประจําปี
15. โบนัสประจําปี
16. ชุดยูนิฟอร์ม
17. ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน

ประโยชน์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา แต่มีประสบกาณ์ด้าน Content
3. มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง Content Writer, Content Creator, Creative, Digital Marketing หรือที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาไอเดียในการสร้างเนื้อหา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ
5. ชื่นชอบในการสร้างคอนเทนต์ ชอบเล่าเรื่อง (Story Telling) สามารถถ่ายทอดเรื่องราว แนวคิด ได้หลายรูปแบบ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. ใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้อง และสละสลวย มีความเป็น Copy Writer
7. มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ตามแหล่งที่มาต่างๆ , มีทักษะการประสานงาน
8. สามารถใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียได้ ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ
9. หากสามารถตัดต่อวีดิโอ และออกแบบกราฟิกได้ ในระดับพื้นฐาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
10. หากมีความเข้าใจด้าน SEO จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (สามารถเรียนรู้กับทีมได้)

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

ติดต่อ คุณศสิธร

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จํากัด

แนะนำ บริษัท

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จํากัด งาน

72 หมู่ 19 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ตำแหน่ง Content Creator/content writer ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จํากัด บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Content Creator/Content Writer หรือ บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จํากัด ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จํากัด งาน

72 หมู่ 19 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888