กำลังมองหางาน

Data Engineer (salary is negotiable)Siam Makro (Thailand)

เงินเดือน: ฿80,000-฿100,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/09/2021
หมดเขตส่ง: 17/10/2021
Description
Mango is an exciting new digital venture by the iconic Makro. Our proud purpose is to build a technology platform that will help make business possible for restaurant owners, hotels, and independent retailers, and open the door for sellers by bringing together the best talent to transform the B2B marketplace ecosystem in Southeast Asia. To do so, we are bringing together the best talent to transform the B2B marketplace ecosystem. We welcome bold, energetic, and thoughtful people who share our belief in collaboration, diversity, excellence, and putting customers at the heart of our work
Take your career to new heights in the future of B2B e-commerce. Join our team in Bangkok and help us build Southeast Asia's next unicorn - the platform that helps restaurants, hotels, and small retailers thrive through one of the most challenging times in history
Your Challenge
As a Data Engineer, you will work closely with a multidisciplinary Agile team to build high-quality data pipelines driving analytic solutions. These solutions will generate insights from our connected data, enabling Mango to advance the data-driven decision-making capabilities of our enterprise. This role requires a deep understanding of data architecture, data engineering, data analysis, reporting, and a basic understanding of data science techniques and workflows. The ideal candidate is a skilled data / software engineer with experience creating data products supporting analytic solutions. The ideal candidate is a skilled data/software engineer with experience creating data products supporting analytic solutions. They are an Agile learner, possess strong problem-solving skills, work as part of a technical, cross-functional analytics team, and want to solve complex data problems and deliver the insights to enable analytics strategy.
Design, develop, optimize, and maintain data architecture and pipelines that adhere to ETL principles and business goals
Create data products for analytics and data scientist team members to improve their productivity
Lead the evaluation, implementation and deployment of emerging tools and process for analytic data engineering in order to improve our productivity as a team
Develop and deliver communication and education plans on analytic data engineering capabilities, standards, and processes
Requirements
Previous experience as a data engineer or in a similar role
Technical expertise with data models, data mining, and segmentation techniques
Knowledge of programming languages (e.g. Java and Python)
Hands-on experience with SQL database design using Hadoop or BigQuery and experience with a variety of relational, NoSQL, and cloud database technologies
Great numerical and analytical skill
Worked with BI tools such as Tableau, Power BI, Looker, Shiny
Conceptual knowledge of data and analytics, such as dimensional modeling, ETL, reporting tools, data governance, data warehousing, structured and unstructured data.
Benefits
Workplace of choice - Experience an environment where your life goals and personal priorities are supported through a remote working policy, top-notch corporate benefits, childcare services, relocation support, gym subsidies, as well as additional vacation days to support social initiatives
Manage your career trajectory - Choose your career path, explore our wide range of growth opportunities, and learn from the best. Grow your career through transparent and fair strength-based performance reviews
A best-in-class culture - Enjoy a caring, collaborative, diverse, and fun culture that inspires and brings your ideas and ambitions to life. Thrive in a non-hierarchical and agile environment that promotes trust and support among colleagues, and empowers each and every employee to make decisions
Best of both worlds - Experience the best of a dynamic and fast-growing tech startup environment, combined with the benefits, resources, and stability of a blue-chip company
Lead the digital future - Be part of the team building the region's next digital powerhouse, surrounded by colleagues and leaders who share your passion for customer-centric digital innovations
Be a force for good - Work with a company that is helping business big and small to grow, supporting digital development, contributing to society, while operating ethically, safely, and sustainably 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Siam Makro (Thailand)

แนะนำ บริษัท

Siam Makro (Thailand) งาน

1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ตำแหน่ง Data Engineer (salary is negotiable) ได้รับคัดเลือกจาก Siam Makro (Thailand) บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿80,000-฿100,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Data Engineer (Salary is negotiable) หรือ Siam Makro (Thailand) ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Siam Makro (Thailand) งาน

1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888