กำลังมองหางาน

Data EngineerMSyne Innovations

เงินเดือน: ฿30,000-฿70,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 09/07/2021
หมดเขตส่ง: 09/08/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Your role description:
Have you heard about AI, Machine Learning, Big Data Analytics?  Join together to be a part of building team for the Big Data Analytics and AI platform.     To be a part of turning the organization data to be monetized business outcome.You will learn and have experience to work with our Senior Data Engineer and Data Engineer from the world class of Big Data and AI software partner e.g Cloudera,Hortonworks,EMC/Pivotal,Informatica,Qlik,Azure,Google,AWS.Your Responsibilities:     You will never be a routine development for Analytics platform, that's why new generation  love it here. Below are wrap-up responsibility
Take Hadoop and Eco-system ,in-house training on-line training or partner training and get certificate
Build Big Data Analytics Cluster
Assessment and Integration  Existing Customer  data source system
Review or revisit customer data (Data Profiling)
Design, implement and deploy  ETL/ELT to load data into Hadoop
Implementation of  end-to-end Big Data solutions, including data acquisition, storage, transformation, and analysis.
Knowledge Transfer to customer and operation support team
Your qualifications:
Bachelor's degree or higher in Computer Engineering or Computer Science, Mathematics, Statistics or IT related fields
Passion and enthusiastic
Positive Thinking
Good Communication and presentation skill
Understand Data Warehouse and ETL concept
Minimum 1 year of developing Python or PySpark or shell script
Minimum 1 year of building and coding applications using Hadoop components - HDFS, Hive, Sqoop, Flume etc
Minimum 2 year implementing relational data models
Minimum 2 year understanding of traditional ETL tools & RDBM
Your special qualifications willhave positive effect with salary :
Full life cycle Development
Minimum 1 year of experience Developing REST web services
Industry experience one of these (Banking or Financial, Telecom, healthcare, government, )
Experience leading teams
Data security method

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

MSyne Innovations

แนะนำ บริษัท

MSyne Innovations งาน

MSyne Head Office, 349 SJ Infinite One Business Complex, Vibhabadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok,10900, Thailand


ตำแหน่ง Data Engineer ได้รับคัดเลือกจาก MSyne Innovations บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿70,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Data Engineer หรือ MSyne Innovations ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

MSyne Innovations งาน

MSyne Head Office, 349 SJ Infinite One Business Complex, Vibhabadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok,10900, Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888