กำลังมองหางาน

devops Engineer1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด

เงินเดือน: ฿40,000-฿70,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 18/07/2021
หมดเขตส่ง: 18/08/2021
Job Summary:
DevOps Engineer combines an understanding of both engineering and coding. You will work with various departments to create and develop systems within a company. From creating and implementing systems software to analyzing data to improve existing ones, being responsible for increased productivity in the workplace, works to balance various aspects of a project, most of them complex issues such as programming and network building.
 
Job Description:
Collaborate with different teams to adopt DevOps practices and achieve CI / CD / CT outcomes.
Design and build DevOps tools to enable automation and agile implementation in software development.
Define software deployment approaches and environment promotion strategy.
Craft and manage automation pipelines for software build and releases.
Create and maintain system procedural and technical documentation.
Participate in incident triage and help in relevant issue troubleshooting.
Setup and Control System Architecture.
 
Qualification:
Bachelor's or Master's degree in Engineering, Computer Science, or any related field.
A minimum of 5 years of working experience in relevant areas.
Understanding of agile processes and continuous integration.
Understanding of Windows or Linux system administration and infrastructure management.
Understanding of network and user security, access and privileges.
Experience or familiarity with cloud solutions like AWS, GCP orOther Cloud Provider.
Experience or familiarity with container technologies like Kubernetes, Docker.
Experience or familiarity with DevOps tools like GitLab CI/CD, Helm, Jenkins, Ansible, Terraform, Git, Nexus, Artifactory DevOps.
Comfortable learning and expanding base skill sets.
Comfortable working creatively and analytically in a problem-solving environment.
Excellent communication both written and oral and interpersonal skills. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด

ตำแหน่ง devops Engineer ได้รับคัดเลือกจาก 1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿70,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท DevOps Engineer หรือ 1Moby Co., Ltd./บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด ในลิงก์ บน
  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888