กำลังมองหางาน

devops EngineerConicle Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿35,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 19/07/2021
หมดเขตส่ง: 19/08/2021
Your Role 
You will be making our DevSecOps vision a reality by designing, developing, and integrating all DevSecOps cutting edge technologies into our delivery pipelines. As a DevOps engineer, you will contribute in every aspect of service delivery including designing CI/CD pipeline, provisioning servers, setting up network infrastructure, maintaining a Kubernetes cluster, and monitoring production workloads. You will be exposed with cutting-edge technologies and use them to make MONIX's platform effective and stable. 
Key Tasks & Responsibilities 
Research on these DevSecOps areas and adopt to usage to improve MONIX's digital platform: Source code management, Continuous integration, Continuous deployment, Automated testing, Service monitoring, and Security 
Take care of the whole AWS infrastructure of MONIX; including maintenance of EC2 servers, Elastic Kubernetes Service, Route53, etc.
Take care of CI pipeline and GitOps components to facilitate development team to launch products to the market smoothly 
Work on DevSecOps pipeline to embed security guardrail into development workflow 
Implement application health/performance monitoring to ensure MONIX's production services are always on 
Work with the development team in Beijing to find a solution that best match business needs 
Qualifications 
Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering or other related fields 
Fresh graduation is welcomed 
Experience with CI/CD practices and tools such as Jenkins, Git, Helm 
Experience using Cloud providers such as Azure, AWS 
Proficient in one programming language such as Java, Python, Go 
Good communication skills in English 
Welfare & Benefits: 
15-day vacation leaves per year 
Flexible working hours  
Flexible working location (Head Office is at SCB Park Plaza) 
Phone fees 
Employee welfare home loan 
Town Hall & Happy Hours (food & drink provided) 
Training in-house & abroad 
Life / accident / disability / health insurance 
Company outing 
Interested in joining MONIX family, please send your recently updated CV in English with your portfolio to
[Protected Info]
. If you have any question, please feel free to call us at 088-1625451 K'Nutt.  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Conicle Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง devops Engineer ได้รับคัดเลือกจาก Conicle Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿35,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท DevOps Engineer หรือ Conicle Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888