กำลังมองหางาน

devops EngineerRabbit Insurance Broker Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿50,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 22/07/2021
หมดเขตส่ง: 22/08/2021
Requirements
Work experience as a DevOps for 2 years with Linux infrastructures.
In-depth knowledge of Docker, Kubernetes, nginx and Google Cloud.
Ability to deploy and manage containerized PHP and Node applications in a cloud environment.
Hands on experience with MySQL and WordPress.
Scripting and programming ability to carry out automation tasks.
Strong understanding of Agile principles.
Strong verbal and written communication skills in English.
Detail oriented, critical thinker and problem solver.
Degree in computer science.
Bonus: Helm, GlusterFS, Ceph, Go, Redis, PostgreSQL, ElasticSearch, RabbitMQ, Ansible, TLS, gRPC.
Responsibilities
Building and setting up new development tools and infrastructure.
Building and maintaining CI/CD pipelines.
Configuring monitoring tools for increased transparency into applications and infrastructure.
Identifying manual processes and automating them.
Providing technical guidance on development and operations.
Improving delivery by introducing new procedures and technologies.
Working with software engineers to ensure that development follows established processes and works as intended.
Ensuring that systems are safe and secure against cybersecurity threats.

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Rabbit Insurance Broker Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. งาน

เลขที่ 1032/1-5, 14 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ตำแหน่ง devops Engineer ได้รับคัดเลือกจาก Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿50,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท DevOps Engineer หรือ Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Rabbit Insurance Broker Co., Ltd. งาน

เลขที่ 1032/1-5, 14 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888