กำลังมองหางาน

devops EngineerZensorium (Thailand) Ltd.

เงินเดือน: ฿30,000-฿70,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 01/10/2021
หมดเขตส่ง: 01/11/2021
Job Description: 
Set up and operate evaluative maintenance of an end-to-end Continuous Integration and Continuous Delivery toolchains for mobile development targeting multiple platforms (i.e. Android and iOS) 
Deploy, automate, maintain and manage an AWS cloud based system, to ensure the availability, performance, scalability and security of productions systems 
Implement and configure best in class tooling for automated Continuous Integration, Continuous Delivery and Release processes, i.e. Git, Gerrit, Jenkins, Maven, Nexus, Sonar, Bamboo, Hudson or Gump, etc. 
Keep up to date on documentation related to the Continuous Integration & Continuous Delivery Toolchain and server configurations 
Write good quality code including Unit testing by applying best practices and software architecture guidelines 
Recommend, set up and follow development best practices and ensure their adoption in development projects 
Investigate and analyze defects and perform corrective maintenance 
Operate the production systems build and release including the configuration management 
Conduct pre-production Acceptance Testing to assure the quality of products and services 
Operate system troubleshooting and problem solving across platform and application domains 
Provide suggestion on architecture improvements and recommendation on process improvement
Implement best in class cloud security solutions to ensure critical system security 
Monitor to maintain the performance of systems and applications as assigned, take proactive steps to improve performance when necessary and escalate issues to management, supervisor and team 
Qualifications 
Male/Female Thai nationality 
Master/Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering or related field 
AWS: 2+ years' experience with using a broad range of AWS technologies (e.g. EC2, RDS, ELB, EBD, S3, VPC, Glacier, IAM, CloudWatch, KMS) to develop and maintain an Amazon AWS based cloud solution together with an emphasis on best practice cloud security 
DevOps: Solid experience as a DevOps Engineer in a 24x7 uptime Amazon AWS environment, including automation experience with configuration management tools. Scripting Skills: Strong scripting (e.g. Python) and automation skills 
Operating Systems: Windows and Linux system administration 
Monitoring Tools: Experience with system monitoring tools (e.g. Nagios) 
Problem Solving: Ability to analyze and resolve complex infrastructure resource and application deployment issues 
Extremely passionate about mobile technologies, always up to date with the latest mobile trends 
Proven experience in Continuous Integration toolchain for mobile development using Jenkins, Bamboo, HockeyApp, SonarQube, GIT, etc. 
Strong experience on best in class Gitflow branching processes 
Working knowledge of containerization (Docker), and supporting technologies 
Experience with testing frameworks, such as JUnit and integrating test automation into Devops pipeline 
Proven experience on setting up and maintaining servers and infrastructure where CI/CD runs 
Very good knowledge of automated testing tools, e.g. Appium or Perfecto Mobile 
Familiar with Apple and Google Play validation processes 
Good interpersonal skills and taking initiative 
Good communication skills in both Thai and English (verbal and written) 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Zensorium (Thailand) Ltd.

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง devops Engineer ได้รับคัดเลือกจาก Zensorium (Thailand) Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿30,000-฿70,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท DevOps Engineer หรือ Zensorium (Thailand) Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888