กำลังมองหางาน

DevOpsConicle Co., Ltd.

เงินเดือน: ฿70,000-฿120,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 16/07/2021
หมดเขตส่ง: 16/08/2021
Job description
Working with the engineering team to identify and implement the most optimal cloud-based solutions for the company.
Orchestrating and automating cloud-based platforms throughout the company.
Managing cloud environments in accordance with company security guidelines.
Implement security automation in every step from pre-commit, acceptance, and production stage.
Deploying and debugging cloud initiatives as needed in accordance with best practices throughout the development lifecycle.
Educating teams on the implementation of new cloud-based initiatives, providing associated training as required.
Employing exceptional problem-solving skills, with the ability to see and solve issues before they snowball into problems.
Nice to have
Experienced in ELK stack
Experienced in vmWare
Technology Stack
Azure Cloud
Azure Pipeline, ArgoCD
Terraform, Ansible
Kubernetes, Linkerd, Kustomize
RunDeck
Datadog, ELK
Qualification
Bachelor's degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience
2+ years experience in developing software using languages Python or Java.
2+ years experience in a Cloud Engineer role or related position. Experience working with Linux/UNIX, Docker and Microsoft Azure.
Experience working with Linux/UNIX, Docker and Microsoft Azure
Experience with Micro-Service applications and cloud-based services, preferably MS Azure.
Knowledge of web services, API, WebSocket, REST and RPC.
Strong awareness of networking and internet protocols, including TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP and distributed networks.
Database experience, including knowledge of SQL and NoSQL, and related data stores such as Postgres.

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Conicle Co., Ltd.

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง DevOps ได้รับคัดเลือกจาก Conicle Co., Ltd. บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿70,000-฿120,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท DevOps หรือ Conicle Co., Ltd. ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888