กำลังมองหางาน

embedded Software EngineerLuxewave

เงินเดือน: ฿25,000-฿50,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 28/07/2021
หมดเขตส่ง: 28/08/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Luxewave is a high-tech sensor and robotics company established in Thailand. We provide intelligent Visible and Infrared Imaging and robotic systems to multiple industries.
We are seeking for a talented Embedded Software Engineer to join our team for exciting projects.
Position Summary
The position of Embedded Software Engineer in an exciting robotics and sensor startup located in the capital of Thailand, Bangkok. The Embedded Software Engineer will have the opportunity to develop a variety of innovative sensor and robotic (Air) systems for multiple applications. The Embedded Software Engineer writes functional software for deployment on embedded devices and systems like air vehicles and sensor payloads with the opportunity to test devices in real environments. This will require the engineer to design and develop code, test and debug system software as well as analyse and enhance efficiency, stability and scalability of the software on particular devices. There will be a mix of full lifecycle development as well as a need to use existing software code base to expand the capabilities to match specific customer project requirements.
 Key Responsibilities
Write and test software supporting the integration of sensors and embedded processors into our Drone (autopilots, payloads, radio's and other functional components).
Develop and implements software for our prototypes and products using established Luxewave and industry developed tools and practices, whilst ensuring good control and management of software.
Assist with system requirements, test plans, diagnostic tools and with validation testing of software. Assist with hardware selection and recommend suitable processing, memory and storage needs of systems.
Support development of prototyping and conceptual testing providing estimates of the time to develop software and scoping the depth of the development with management to fit timeline and budgets.
Participates and works closely with other engineering disciplines with a focus on getting the job done.
Supports transition of development software to production environments and to certification.
Develops proof of concept capability demonstrations. Conducts and supports design reviews.
Operate in a continuous learning environment under little supervision.
Other duties may be assigned.
Excellent laser focus, time management and discipline.
 Other Qualifications & Desired Competencies
Thai Citizenship required.
Fluent in English.
 Demonstrates competency in contributing to the design, coding, documenting and testing of software.
Experience using STM32 family of processors with experience working with RTOS systems (such as freeRTOS and NuttX).
Experience using Video4Linux and comfortable modifying and compiling Linux Kernels. Experience using gstreamer framework also highly desired.
Experience developing drivers for Linux/ARM and Robot Operating System (ROS) is also desired.
Solid electronics knowledge and use of lab equipment.
Strong interpersonal and communication (written and verbal) skills in Native and English languages.
Understanding of the design of the system that one is working on and understand the role that assigned tasks play in the system.
Continue to develop professional expertise, applying company policies and procedures to resolve a variety of issues.
Competency in researching and re-engineering to find alternate solutions to issues.
Able to remain laser focussed on tasks, excel in a fast-paced, deadline-driven environment, where a small team share a broad variety of duties.
Displays strong initiative and drive to accomplish goals and meet the company objectives.
Takes ownership and responsibility for current and past work.
Fully committed to learning from mistakes and driven to improve and enhance performance of oneself, others, and the company.
Effective at problem-solving, analytical, interpersonal and communication skills with a focus on teamwork and collaboration.
Puts the success of the team above one's own interests.
Fluent in English. (Reading/writing/speaking)
Physical Demands
Ability to work in an office and R&D environment (Constant). (Work from home during COVID where possible)Employment Type
Contract / Full-time
For more information or to send CV along with cover letter, please contact: [Protected Info]  

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Luxewave

แนะนำ บริษัท


ตำแหน่ง embedded Software Engineer ได้รับคัดเลือกจาก Luxewave บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿25,000-฿50,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Embedded Software Engineer หรือ Luxewave ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888