กำลังมองหางาน

frontend Developer (mid or senior)Digital Associates

เงินเดือน: ฿40,000-฿80,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 08/06/2021
หมดเขตส่ง: 08/07/2021
Job Description
· Attention to technical and business detail.
· Participate in project requirements analysis, design and troubleshooting.
· Seeing through a project from conception to finished product.
· Build high traffic user interfaces with JavaScript, Typescript.
· Develop frontend system integration with other elements.
· Implementation under security and data protection.
· Work closely with BA, SA and Tester to make sure product delivery in time.
· Support in user acceptance test and document specification.
Version Control
· Experience and fluency using Gitlab within a collaborative work environment
Core Responsibilities
· Help planning and then implementing or delegating key tasks for current and upcoming features
· Review, merge and deploy code submitted by other Front-end team members
· Be prepared to quickly and efficiently investigate, debug, and resolve unforeseen frontend issues.
Requirements
· 2+ years of experience in software development
· Experience in components concept such as Vue, Angular or React Components.
· Experience in CSS preprocessor such as SCSS, SASS, LESS.
· Experience in frontend-backend API. 
· Experience in RESTful Services and APIs
· Familiar with the concept of responsive web design and able to create great UI that supports different devices and screen sizes.
· Understanding of version and quality control processes such as unit test, code review, Git.
· Being open to developing your own ideas to improve current processes and attention to detail.
· Have high code quality standards and a good knowledge of engineering best practices.
· Good problem-solving skills.

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

Digital Associates

แนะนำ บริษัท

Digital Associates งาน

3/24 Soi Phaholyothin 13, Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

ตำแหน่ง frontend Developer (mid or senior) ได้รับคัดเลือกจาก Digital Associates บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿40,000-฿80,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Frontend Developer (Mid or Senior) หรือ Digital Associates ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

Digital Associates งาน

3/24 Soi Phaholyothin 13, Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888