กำลังมองหางาน

frontend Developer (vue/react.js)MOHARA Group

เงินเดือน: ฿45,000-฿65,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 17/08/2021
หมดเขตส่ง: 17/09/2021

งานนี้หมดอายุแล้วคุณสามารถดูตำแหน่งงานที่คล้ายกันได้ที่นี่:


Job brief 
Our Frontend Developer will be responsible for ensuring the alignment of web design and user experience requirements, optimizing web pages for maximum efficiency, and maintaining brand consistency across all web pages, among other duties.
You are required to work in teams alongside Backend team, UI/UX Designers, and Project Manager to ensure all elements of web creation are consistent. This requires excellent communication and interpersonal skills.
Responsibilities
Develop, maintain and scale consumer-facing web applications
Participate in the full software development life-cycle in an agile and scrum environment
Participate in product to design and identify UI/UX gaps and suggest solutions
Understand the implications of security and data protection
Mentor and guide junior engineers, including code and architecture reviews
Follow and assist in the development of MOHARA's development best practices
Required Qualifications
3 years+ experienced in Frontend Development
3 years experienced in Vue/React.js
1 year experience in GraphQL
Good verbal and written English communication skills.
Preferred Qualifications (Good to Have)
NextJS Framework
Apollo Client
AWS CodePipelines / CodeBuild / Deployment to CloudFront
StoryBook and styled components approach
Experience in Unit Testing and Cypress
Sentry Monitoring
Git knowledge
What we offer
13 days of paid holiday, plus bank holidays
13-month salary
Group Health insurance and dental reimbursement
Company performance bonus and pay raise
Equity pool
Work from home/anywhere, at least 2 days per week, 100% during COVID pandemic
Opportunities to work across company offices in England, South Africa, Philippines and Costa Rica
Please note that we favour the passion over the qualification.
LET'S BE PIONEERS TOGETHER 
>> Submit Your Application 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

MOHARA Group

แนะนำ บริษัท

MOHARA Group งาน

Times Square Building, 26 Fl,. room 26-04 - BTS Asoke


ตำแหน่ง frontend Developer (vue/react.js) ได้รับคัดเลือกจาก MOHARA Group บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿45,000-฿65,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Frontend Developer (Vue/React.js) หรือ MOHARA Group ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

MOHARA Group งาน

Times Square Building, 26 Fl,. room 26-04 - BTS Asoke

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888