กำลังมองหางาน

frontend Developermark8.co

เงินเดือน: ฿35,000-฿45,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 29/09/2021
หมดเขตส่ง: 29/10/2021
We are a tech startup that designs and develops mark8 platform by using modern technology aiming to empower consumers through data, community, and commerce. Currently, our product is mark8.co an online data aggregator focusing on the Condominium market, which we plan to expand to other markets as well.
We currently have an opening position for technology enthusiasts who want to work in a fast paced startup environment. If you are interested in becoming our team member, whether you are an experienced personnel in Information Technology, a self-taught software developer, or a hacker who always finds your own way through coding, come talk to us.
Responsibilities:
Analyze user requirements, design and develop features
Understand the product, constantly optimize the product, identify and fix problems, improve stability and user experience
Design project and code structure for readability, scalability and maintainability
Optimize application for maximum performance and scalability
Stay plugged into emerging technologies/industry trends and apply them into operations and activities
Enable effective decision making by retrieving and aggregating data from multiple sources and compiling it into a digestible and actionable format
Utilize a combination of open source and in house developed software to meet company goals
Possess a sound understanding of areas of Computer Science such as algorithms, data structures, object-oriented design, and databases
Qualifications:
At least 2 years of experience in Web developer, and passionate in Web Technology
Know how to build a web app from scratch and deploy it to the web
Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3
Proficient understanding of client-side scripting e.g. TypeScript, and JavaScript frameworks
Experienced in Web Development of NextJS, ReactJS, HTML5, CSS3, and Styled-component
Good understanding of state management, such as, Redux, and Context
Good understanding of user authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments
Understanding differences between multiple delivery platforms such as mobile vs desktop, able to create responsive design, and optimizing output
Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and Fetch
Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them e.g. Chrome, Safari, Facebook Browser, LINE Browser
Good understanding of SEO principles and optimize the web performance to improve website visibility
Good command of communication and teamwork
Can prioritize tasks according to business requirements
Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
Bonus Qualifications:
Experienced in cloud services e.g. GCP, Firebase, AWS
Experienced in LINE Frontend Framework (LIFF)
Experienced in backend development e.g. NodeJS, NestJS
Experienced in Continuous Deployment CI/CD e.g. Circle CI
Experienced in container technology e.g. Docker , Kubernetes
Experienced in ELK stack
Experienced in automated testing
Our culture:
These are the core values we hold in high regard. If these describe you and your dream colleagues, we can be the right place for you.
Work together as a team - aim to achieve the same goal, support and encourage others to reach that goal
Performance driven - achieve great amount of important works, demonstrate consistently strong performance, focus on results over process, and make an impact to society
Direct communication and provide effective feedback - Speak up what you think, especially when it's in the best interests of our team.
Passionate about solving problems - dig deep into the root causes and solve them one by one
Learn eagerly and effectively - Learn what you need to learn to help the team achieve the goal, start from the biggest unknown of your job
Get the job done - Not hesitate to take care of small problems and make the job complete, even if it's not your direct responsibility
Relentlessly pursuing the goal - Startup is hard. We need the team that has a fighting spirit, and never give up on this journey
Do the right thing - We trust that our team is doing what is best for the company. Be truthful to yourself, to users, and to our team
Benefits:
Work from home - We are currently 100% WFH
Flexible work hours - a flexible period to start your work (normally around 10am)
Flat organization - no boss, work directly with CEO
Value your idea - if you are a person with creativity, we can make your idea shine
Professional Trainings - we invest in your learning and growth
Basic benefits - such as Social Security, Seminars, and more!
Read more about working experience with us here:
http://bit.ly/M8Exp
Please submit your resume and portfolio to
[Protected Info]

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

mark8.co

แนะนำ บริษัท

mark8.co งาน

Office Address: WorkWize The Street Ratchada

ตำแหน่ง frontend Developer ได้รับคัดเลือกจาก mark8.co บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿35,000-฿45,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Frontend Developer หรือ mark8.co ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

mark8.co งาน

Office Address: WorkWize The Street Ratchada

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888