กำลังมองหางาน

full-stack Developer (nodejs)OneDee.ai

เงินเดือน: ฿18,000-฿35,000
แบบฟอร์ม: งานประจำ
วันที่ส่ง: 20/07/2021
หมดเขตส่ง: 20/08/2021
Responsibilities
Developing Back-end/API features using NodeJS / NestJS
Contribute to designing and building a back-end system for mobile apps.
Review codes and assess code quality.
Maintain the existing source code.
Coordinate with internal team to provide technical support.
Qualification/Skills
Strong proficiency in JavaScript / TypeScript
Experience with Firebase/Firestore/PostgreSQL
Experience with RESTful APIs.
Familiarity with Git workflow. 
At least 1 years of experience in programming. 

ส่งรายชื่อติดต่อโปรไฟล์

OneDee.ai

แนะนำ บริษัท

ตำแหน่ง full-stack Developer (nodejs) ได้รับคัดเลือกจาก OneDee.ai บริษัท ที่ Joboko.com จะสังเคราะห์เงินเดือนของ ฿18,000-฿35,000 โดยอัตโนมัติ ค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมสำหรับ บริษัท Full-Stack Developer (NodeJS) หรือ OneDee.ai ในลิงก์ บน

แนะนำ บริษัท

  • การสนับสนุนนายจ้าง:
  • +84 962.107.888